UWAGA! Ze względu na planowaną zmianę szkolnej strony internetowej, wszystkie aktualności umieszczane są obecnie na: https://www.facebook.com/Publiczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-2-im-ppor-Emilii-Gierczak-w-%C5%9Awidwinie-654442374581544/


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I SUKCES ABSOLWENTÓW

Po 10 miesiącach intensywnej pracy zakończył się rok szkolny 2015/2016. Z tej okazji uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele i przybyli goście spotkali się 24 czerwca o godz. 9. w auli szkolnej na uroczystym apelu.

W gorącej, letniej atmosferze wszyscy obejrzeli przedstawienie w wykonaniu dzieci z klasy Ib, zapraszające do bezpiecznego spędzenia wakacji. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców, z podziękowaniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Następnie podczas spotkania w klasach nauczyciele wręczyli wychowankom świadectwa będące promocją do następnej klasy. Teraz wszyscy uczniowie mogą cieszyć się zasłużonymi wakacjami. Życzymy naszym podopiecznym wspaniałej pogody oraz niezapomnianych przeżyć. Mamy nadzieję, że po 2-miesiecznym odpoczynku i nabraniu sił z radością wrócimy do szkoły -  1 września.

Podczas apelu zakończeniowego życzenia udanych wakacji złożył uczniom i nauczycielom pan Bogdan Wachowiak, Kierownik Wydziału Oświaty  Urzędu Miasta Świdwin, zaznaczając przy okazji, że tegoroczni absolwenci naszej szkoły uzyskali najwyższy wynik w mieście z ostatniego zewnętrznego sprawdzianu klas szóstych.

Szóstoklasiści dzień wcześniej mieli swoją wzruszającą uroczystość ukończenia szkoły, a w piątek odebrali świadectwa podczas krótkiego spotkania z wychowawcami.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 2016

Koniec roku szkolnego to czas wytężonej pracy, ale i wielu podsumowań. Nie inaczej jest w naszej szkole, gdzie od kilku lat przyznawane są nagrody i stypendia naukowe szczególnie wyróżniającym się uczniom - podczas uroczystości pn. „Najlepsi z Najlepszych". Biorą w niej udział stypendyści (uczniowie odznaczający się rzetelną pracą, osiągnięcia w prestiżowych olimpiadach, zawodach i konkursach), ich rodzice wychowawcy oraz zaproszeni goście. Sama uroczystość ma bardzo podniosły i wzruszający charakter.

Tegoroczna gala odbyła się 16 czerwca o godz. 16. w szkolnej auli. Pani dyrektor Magdalena Bujakowska, witając zgromadzonych, przybliżyła ideę i formułę przyznawania nagród, a także fundatorów stypendiów. 
Następnie prowadzący uroczystość Beata Fudali i Ireneusz Michałek kolejno wyczytywali laureatów nagród, prezentując ich sylwetki oraz osiągnięcia. Uczniowie odbierali dyplomy i nagrody, a ich rodzice listy gratulacyjne. W tej pięknej chwili uczniom towarzyszyli także wychowawcy.

NAGRODY BURMISTRZA otrzymali: 
1. Julia Kurlapska
2. Aleksander Tomal.

Laureatami NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY zostali: 
1. Wiktoria Kępa 
2. Oliwia Dombek 
3. Hanna Wieczorek
4. Jan Kricki
5. Wiktor Urbanowicz

6. Aleksander Tomal
7. Wiktoria Kantyka


Dwie nagrody ufundowało działające przy naszej szkole STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DWÓJKIZ rąk prezes stowarzyszenia p. Renaty Tomal otrzymały je:

1. Zofia Lindobeja
2. Wiktoria Bosek

NAGRODY IM. MARIANA MARSZAŁKA - stypendia absolwenta świdwińskiej Dwójki - doktora Adama Marszałka, Prezesa Wydawnictwa „Adam Marszałek” otrzymali: 
1. Grzegorz Wróbel 
2. Maja Bujak
3. Wojciech Poliński
Nagrody wręczyła siostra naszego absolwenta Adama Marszałka, była nauczycielka naszej szkoły, redaktor naczelna "Echa Świdwina", p. Elżbieta Wielgosz.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było ogłoszenie nazwiska Prymusa Szkoły. Tytuł ten przypadł tegorocznej absolwentce Dwójki - Wiktorii Kępie.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, wyróżniono także uczniów młodszych klas, którzy wykazali się znaczącymi osiągnięciami i talentami. Im to właśnie nagrody ufundowała Rada Rodziców. Z rąk przewodniczącej pani Agaty Zakonek otrzymali je:
1. Paulina Zaziemska 
2. Natalia Fic 

Swoją nagrodę tradycyjnie (w postaci eleganckiego pióra) wręczyła była dyrektor naszej szkoły, obecnie przewodnicząca Rady Powiatu, pani Danuta Malitowska. Otrzymała ją Wiktoria Kępa z klasy VIb.

Na koniec gali w imieniu wszystkich nagrodzonych wystąpiła Wiktoria Kępa, która podziękowała fundatorom za dostrzeżenie i promowanie wysiłku uczniów. 

Uroczystość „okraszona" została wokalnymi, recytatorskimi i tanecznymi popisami naszych zdolnych podopiecznych: Oliwii Dombek, Wiktorii Kępy, Zosi Lindobeja i Dominiki Głasek. 

Nie zabrakło wspólnych zdjęć i serdecznych rozmów. Prawdziwe chwile szczęścia przeżywali rodzice „Najlepszych z najlepszych". Nasi bohaterowie w ostatnim czasie dostarczyli także i pedagogom wiele radości, wzruszających chwil, powodów do dumy. Bez wątpienia są to takie chwile, kiedy zarówno praca nauczyciela, jak i bycie rodzicem - przynoszą pełnię satysfakcji.

GRATULUJEMY SERDECZNIE!

/ww/

Najlepsi z najlepszych 2016

DEBATA OŚWIATOWA W DWÓJCE

8 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się debata Rady Pedagogicznej poświęcona bieżącym zadaniom i problemom stojącym przed szkołą. 
Wśród omawianych zagadnień znalazły się następujące tematy:
1.Słabe i mocne strony szkoły sześcioklasowej - ciągłość systemu czy przekształcenie?
2.Klasy integracyjne w szkole ogólnodostępnej - jak poprawić warunki i jakość nauczania?
3.Edukacja włączająca - kiedy ma szansę na pełną realizację?
4.Rola rodziców w szkole elementarnej - jak zaangażować większość do pełnej współpracy?

Wcześniej w/w zagadnienia zostały przeanalizowane i poddane głębszej refleksji przez wszystkich nauczycieli. Następnie podczas spotkań zespołów samokształceniowych (edukacji wczesnoszkolnej, humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego) wypracowano pisemne stanowiska dot. tych spraw. Podczas zebrania Rady Pedagogicznej zostały one przedstawione całemu gronu przez przewodniczących zespołów.

Debatę zakończyła merytoryczna dyskusja. 
Wnioski z niej Dyrektor Szkoły prześle na stronę https://debataoswiatowa.men.gov.pl, by nasz głos (nauczycieli PSP nr 2 w Świdwinie) również został odczytany i wzięty pod uwagę.


"MATEMATYKA DLA BYSTRZAKA"

10 czerwca 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Świdwinie odbył się MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 3. Zaproszenie do udziału przyjęło 5 szkół podstawowych z miasta i powiatu świdwińskiego. Wszystkich uczestników powitali dyr. szkoły Magdalena Bujakowska oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu - Bogdan Wachowiak, życząc wszystkim sukcesu w matematycznych potyczkach.
Uczniowie zaprezentowali szeroką wiedzę matematyczną w różnorodnych zadaniach. Było mierzenie, ważenie, obliczenia zegarowe, wyszukiwanie i rozwiązywanie zadań z problemem czyli prawdziwa "matematyka w działaniu".

Po 90-minutowych zmaganiach i dobrej zabawie udało się wyłonić najlepsze drużyny:
I miejsce - SP nr 2 Świdwin
II miejsce - SP nr 1 Świdwin
III miejsce - Zespół Szkół Publicznych w Brzeżnie

Wśród uczestników wyłoniono Mistrza Tabliczki Mnożenia. Został nim Bartek Fudalski z SP nr 2 , a wicemistrzynią (po dogrywce) Ania Pawlukiewicz z SP nr 3 w Świdwinie.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !

Organizatorkami konkursu były Anna Marecka i Kamila Mich.


PIKNIK RODZINNY W DWÓJCE

Fotoreportaż: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1428229710536136.1073741905.654442374581544&type=3

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy!


NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ! 

W ramach realizowanego w roku szkolnym 2015/2016 programu profilaktycznego antynikotynowego podjęte zostały dodatkowe działania, które zwiększyły świadomość prozdrowotną uczniów.
Zorganizowane zostały konkursy dla uczniów klas II:

1/ „Konkurs wiedzy o zdrowiu”- sprawdzający poziom wiedzy dzieci z zakresu tematyki zdrowotnej. Zespoły 2 - osobowe, reprezentujące klasy odgadywały zagadki, układały puzzle oraz odpowiadały na pytania dotyczące, m.in.: co służy zdrowiu, a co jemu szkodzi. Jury po podsumowaniu punktacji zespołów wyłoniło zwycięzców.
Wyniki konkursu:
I miejsce: klasa IIc / Lena Muszyńska, Aleksandra Wisłocka/,
II miejsce: klasa IIb / Wiktoria Adamelak, Szymon Simlat/,
III miejsce: klasa IId / Sylwia Balcer, Maciej Maciejewski/.

2/ Konkurs plastyczny pt. „Nie pal przy mnie, proszę” - skierowany do uczniów lubiących tę formę przekazu i wyrazu artystycznego. Dzieci wykazały się kreatywnością, zaangażowaniem, zrozumieniem tematu i znajomością różnorodnych technik plastycznych, co było zauważalne w pracach. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a jego celem było zwrócenie uwagi dzieci na szkodliwość palenia papierosów przez osoby dorosłe i wpływ dymu papierosowego na zdrowie najbliższego otoczenia. Uświadomił dzieciom, że mogą wyrażać swoją opinię i apelować do dorosłych o zmianę przyzwyczajeń, związanych z paleniem tytoniu.
Wyniki konkursu:
1. Miejsce - Aleksy Jaskulski 2d, Maciej Maciejewski 2d;
2. Miejsce - Alicja Latkowska 2a, Nicola Marszałek 2b;
3. Miejsce - Amelia Rogulska 2d, Patrycja Kutkowska 2b, Szymon Simlat 2b;
Wyróżnienia: Wiktoria Adamelak 2b, Fabian Napiórkowski 2c, Amelia Malinowska 2c,
Lena Muszyńska 2c, Sylwia Balcer 2d, Jakub Gryczka 2b, Paulina Andrusiów 2c, Bianka Kołodziej 2c, Aleksandra Nodzak 2c, Julita Borucka 2b.
Laureaci konkursów otrzymali gratulacje, dyplomy oraz nagrody z rąk pań dyrektor: Magdaleny Bujakowskiej i Wioletty Ogińskiej, pani pielęgniarki: Elżbiety Sztuby oraz organizatora konkursów.

Ponadto uczniowie klas II w trakcie roku szkolnego obejrzeli inscenizację wiersza pt. „ Warzywa” J. Tuwima przygotowaną przez dzieci ze świetlicy szkolnej pod kierunkiem wychowawcy świetlicy. W czasie zajęć świetlicowych wspólnie z uczniami klas I m.in. wzięli udział w happeningu szkolnym z okazji Dnia Ziemi, przygotowali z okazji „Światowego Dnia bez Tytoniu” gazetkę szkolną dotyczącą szkodliwości palenia papierosów /wpływu na zdrowie palaczy czynnych oraz biernych/, a także wzięli udział w cyklu zajęć prozdrowotnych organizowanych w świetlicy szkolnej w ciągu roku szkolnego z udziałem pań pielęgniarek szkolnych – pani Elżbiety Sztuby oraz pani Wandy Piątek. Uczniowie uczestniczyli również w dyskotece świetlicowej pod hasłem:. „Taniec to zdrowie”.

Z pewnością powyższe działania wpłynęły na podniesienie wiedzy dzieci w temacie zdrowia i uzmysłowiły na jak wielu płaszczyznach można o nie dbać. Dzieci chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w proponowanych formach aktywności, wychodziły z inicjatywą i z uśmiechniętą buzią po zajęciach.

Dziękuję wychowawcom i rodzicom za przygotowanie dzieci do konkursów, dzieciom za zaangażowanie, a naszym paniom pielęgniarkom za pomoc w realizacji zajęć.

Koordynator i organizator działań:
wychowawca świetlicy:
Aneta Mrowińska


VocabMaster w Dwójce, czyli szkolni mistrzowie słownika języka angielskiego już wystartowali!

Na przełomie maja i czerwca 2016 r. w SP-2 słowniki języka angielskiego stały się bardzo ważnym narzędziem w zdobywaniu tytułu Mistrza Słownika Języka Angielskiego. I Szkolny Konkurs Słownikowy VocabMaster odbył się w trzech turach i uczestniczyły w nim dwuosobowe zespoły z klas IV-VI.

Głównym celem konkursu było stymulowanie zainteresowania uczniów językiem angielskim poprzez rozwijanie umiejętności korzystania ze słownika języka angielskiego relacji polsko-angielskiej i angielsko-polskiej oraz ćwiczenie umiejętności tłumaczenia prostego tekstu z użyciem słownika. Jednak pomysłodawcom i organizatorom tego konkursu chodziło przede wszystkim o przywrócenie poczciwego tradycyjnego słownika do łask i „odkurzenie” jego wielorakich możliwości edukacyjnych. 
Uczniowie rywalizowali ze sobą w sześciu konkurencjach, które wyłoniły następujących zwycięzców:

I miejsce: klasa IV b (Ada Wiącek i Zosia Lindobeja); klasa V a (Aleksander Tomal i Stanisław Kopański); klasa VI c (Maja Bujak i Igor Miksza)

II miejsce: klasa IV c (Ewa Szydłowska i Brunon Giełdon); klasa V b (Patryk Żebryk i Grzegorz Wróbel); klasa VI b (Maja Miętek i Kacper Kurowski)

III miejsce: klasa IV a (Wiktoria Wons i Klaudia Adamik); Klasa V c (Tomasz Mysłek i Jan Kricki); klasa VI a (Ula Ciućka i Nikola Niewiadomska).

Konkurs słownikowy VocabMaster niewątpliwie przetarł szlaki dla przyszłorocznych szkolnych i międzyszkolnych edycji konkursu w naszej szkole. Zwycięzcom i wszystkim pionierskim uczestnikom słownikowych potyczek serdecznie gratulujemy!

YOUR VOCABULARY RULES!

M. Kaunecka


PODZIĘKOWANIE

Tuż przed świętami Wielkiej Nocy otrzymaliśmy niespodziankę od organizatorów odbywającego się w Świdwinie Wielkiego Turnieju Piłki Nożnej im. Stefana Moskalewicza, którzy przekazali kwotę 2000 zł na pomoc dzieciom niepełnosprawnym, uczęszczającym do naszej szkoły. Otrzymali ją uczniowie poruszający się na wózkach inwalidzkich.

W imieniu obdarowanych i całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 gorąco dziękujemy darczyńcom za ten piękny gest i wsparcie!


ŚWIETNE WYSTĘPY RECYTATORÓW W ZAMKU

Pierwszego kwietnia 2016 r. uczniowie naszej szkoły prezentowali się w miejsko-gminnym przeglądzie turnieju recytatorskiego "Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne", zdobywając w nim aż 3 tytuły laureata.

W konkursie uczestniczyły dzieci wyłonione w przeglądzie szkolnym, interpretując po jednym utworze poetyckim. Uznanie jury (w składzie: Anna Teresińska, Teresa Ludwikowska i Paula Salińska) zdobyli uczniowie klasy 1e, występujący w kategorii "Ptasząt": Zuzanna Stępniak i Tymoteusz Hewelt. 
W grupie "Ptaszków" (klasy IV-VI) laureatką została Oliwia Dombek z kl. 4b. 

Wszyscy wymienieni wystąpią w etapie powiatowym, który odbędzie się 9 kwietnia, również w sali rycerskiej świdwińskiego Zamku. Trzymamy za Was kciuki!

Dziękujemy wszystkim uczniom reprezentującym naszą szkołę za piękne recytacje. Powodzenia w kolejnych konkursach!

JUBILEUSZ 55-LECIA SZKOŁY

16 MARCA 2016 r.

55. urodziny naszej szkoły były okazją do spotkania ludzi, którzy tworzyli jej historię i tworzą teraźniejszość. Uroczyste obchody tego jubileuszu odbyły się 16 marca.

Szkoła co roku obchodzi swoje święto w marcu, kiedy przypada kolejna rocznica śmierci patronki ppor. Emilii Gierczak. Tegoroczne obchody ze względu na jubileusz były okazją do przypomnienia przeszłości placówki i podsumowania jej sukcesów w ciągu 55 lat istnienia, zwłaszcza kilku ostatnich. W auli zasiedli przedstawiciele władz miasta, gminy i powiatu, dawni dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, ich rodzice, liczni sponsorzy, absolwenci i przyjaciele szkoły.

W części oficjalnej zgromadzeni wysłuchali m. in. okolicznościowe przemówienie p. dyrektor Magdaleny Bujakowskiej. Na część artystyczną uczniowie i nauczyciele przygotowali występ sceniczny, mający charakter bajkowej opowieści o szkole, przeplatanej tańcem i śpiewem, skłaniającej jednocześnie do wspomnień, refleksji i wzruszeń. Przypomniana została historia szkoły, uzupełniona archiwalnymi zdjęciami dawnej Dwójki. Część nieoficjalną przygotowali: p. Patrycja Wolewicz (autorka "Bajki o szkole"), p. Anna Brączyk (choreografia), p. Klaudia Hanasz (koordynator jubileuszu) oraz pan Robert Uss, który specjalnie na tę okazję napisał piosenkę o szkole.

Uroczystość po raz pierwszy wzbogacona była szerokim wykorzystaniem środków multimedialnych. Nie brakowało tematycznych prezentacji i filmów. Clou programu stanowiła premiera wideoklipu (lipdubu) o szkole, którego główną reżyserką i koordynatorką była pani Anna Łubniewicz, a pomysłodawczynią pani dyrektor Magdalena Bujakowska. Autorami i wykonawcami scenariusza stali się nauczyciele, pracownicy oraz wszyscy uczniowie szkoły. Nagraniem i montażem zajął się p. Remigiusz Warcholski, a zdjęciami p. Wiesław Wieczorek.

Na uroczystości nie zabrakło okazałego tortu w kształcie loga świdwińskiej „Dwójki”. Na korytarzach i w salach lekcyjnych można było oglądać kroniki i dawne zdjęcia. Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne przygotowało na tę okoliczność wystawę podsumowującą 15 lat działalności koła.

Tradycją "Dwójki" jest przyznawanie w dniu święta szkoły tytułu "Przyjaciela Szkoły". Za ogrom działań na rzecz uczniów i naszej placówki otrzymała je wieloletnia przewodnicząca prezydium rady Rodziców, p. Anna Wójcik.

Przygotowanie jubileuszu wymagało niemałego wysiłku organizacyjnego ze strony dyrekcji i pracowników szkoły. Tym bardziej doceniamy bezinteresowną pomoc życzliwych osób i organizacji, które nas wsparły w wielu działaniach. Dziękujemy p. Grzegorzowi Szczepańskiemu, za przygotowanie miniatury filmowej zwiastującej jubileusz, p. Franciszkowi Czarnemu za przepiękną dokumentację fotograficzną i Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu "Carpe Diem" za sprzęt do zorganizowania wystawy historycznej.

Podziękowania należą się także p. Jolancie Soboniak (m. in. projektantce i wykonawczyni okolicznościowych torebek), wszystkim nauczycielom i rodzicom za ogromne zaangażowanie w przedsięwzięcie.                (ww)

Fotogaleria:

Szkolny koncert "Ptaszków" i "Ptasząt"

21 marca 2016 r. o godz. 15.00 w auli SP-2 w Świdwinie odbyły się szkolne eliminacje 48. Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne". Wystąpiło w nim 34 uczestników, w tym 25 dzieci z klas I-III i 9 uczniów klas IV-VI.

Każdy z uczestników recytował jeden dowolny utwór poetycki. Poziom był zróżnicowany. Mimo to usłyszeliśmy wiele pięknych prezentacji. Na uwagę zasługuje ciekawy dobór repertuaru, zwłaszcza u "Ptaszków". Uczniowie coraz częściej poszukują atrakcyjnej literatury współczesnej. Jury oceniające uczestników konkursu po przesłuchaniach miało niełatwe zadanie. Przewodniczący Wiesław Wieczorek, omawiając poziom prezentacji, udzielił kilku wskazówek dotyczących doboru repertuaru, zachowania na scenie i sposobu interpretacji tekstów. Ostatecznie wyniki przedstawiają się następująco:

Nagrodzeni wśród "Ptasząt":

1.Maria Kondracka, kl. 1c

1.Tymoteusz Hewelt, kl. 1e

1.Paulina Andrusiów, kl. 2c

2.Nadia Michałek, kl. 1b

2.Alicja Latkowska, kl. 2a

3.Aleksandra Bogacz, kl. 1b

Wyróżnienia:
Lena Muszyńska, kl. 2c

Ines Niedźwiedź, kl. 3b

Maria Chojnacka, kl. 3c

Zuzanna Stępniak, kl. 1e

Laureaci w kategorii "Ptaszki":

1.Jan Kricki, kl. 5c

1.Laura Berkowska, kl. 5c

2.Oliwia Dombek, kl. 4b

3.Zuzanna Adamek, kl. 4c 

Wyróżnienia: 
Amelia Firsiof, kl. 4b

Klaudia Adamik, kl. 4a

Najlepsi recytatorzy z obu kategorii wiekowych zakwalifikowani zostali do udziału w przeglądzie miejsko-gminnym, który odbędzie się 1 kwietnia w sali rycerskiej świdwińskiego zamku o godz. 10.00.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz słodki poczęstunek, najlepsi ponadto - dyplomy laureata i nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców.

Prowadzącymi konkurs (pięknie zapowiadającymi uczestników oraz ich repertuar) były uczennice klasy 6c: Oliwia Basiejko i Kornelia Polańska.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za przygotowanie prezentacji konkursowych, a instruktorom (rodzicom i nauczycielom) za trud przygotowań oraz zachęcanie podopiecznych do "wędrówek po ścieżkach literatury" i ukazywanie podopiecznym piękna żywego słowa.

Organizatorami i jurorami szkolnego przeglądu byli Wiesław Wieczorek, Barbara Kuryło-Czerenda i Monika Wieczorek. Skład komisji uzupełniła przedstawicielka uczniów Marika Żebryk.  

                                                            Fot. i tekst: Wiesław WieczorekKONKURS LITERACKI O SZKOLE

W lutym i marcu w naszej szkole odbył się konkurs literacki dla uczniów klas I-VI na opowiadanie lub wiersz pt. „Moja szkoła jest otwarta” (tzn. otwarta na różne działania, tolerancyjna, bezpieczna, wesoła, niepowtarzalna). Hasło nawiązuje do ustanowionego przez Ministra Edukacji Narodowej - Roku Otwartej Szkoły. Ponadto konkurs jest jednym z działań przewidzianych w szkolnym ponadprzedmiotowym programie profilaktycznym "Bezpieczna Dwójka".

Na konkurs wpłynęło 40 prac uczniów klas 1-3 oraz 15 z klas 4-6. Powstały ciekawe wiersze i opowiadania o szkole. Tytuł laureata uzyskało 10 uczniów (6 z młodszych klas i 4 ze starszych). Wyróżniono też 13 prac z klas młodszych i 8 z klas starszych. Prace uczniów zostały wyeksponowane na tablicach w holu. Wszyscy laureaci i wyróżnieni na apelu 17 marca 2016r. otrzymali dyplomy, a najlepsi dodatkowo nagrody-niespodzianki przekazane przez pana Wiesława Wieczorka. Najciekawsze prace będą opublikowane na szkolnej stronie internetowej. 

Laureaci w kategorii klas I

1.Adam Giluk ,kl. 1e

2.Wiktor Kuzko, kl. 1c 

 Wyróżnienia:

1.Iza Mastalerek, kl. 1c

2.Kacper Rakoczy, kl. 1a

3.Julia Grzywińska, kl. 1c

Laureaci w kategorii klas II

1.Adrianna Knut, kl. 2e

2.Marcin Drzycimski, kl. 2a

Wyróżnienia:

1.Sylwia Balcer, kl. 2d

2.Sylwia Ławicka, kl. 2a

3.Bartłomiej Dobraszczyk, kl. 2e

Laureaci w kategorii klas 3

1.Hanna Skrzoska, kl. 3b

2.Nikola Sobczuk, kl. 3c

Wyróżnienia:

1.Ines Niedźwiedź, kl. 3b

2.Jakub Witkowski, kl. 3b

3.Szymon Jeziorny, kl. 3b

4.Kacper Górski, kl. 3c

Wyróżnienia za teksty pisane prozą:

1.Zuzanna Ejankowska, kl. 3b

2.Oliwier Środecki, kl. 3b

3.Oskar Paszel, kl. 3b                                   

LAUREACI w kategorii  klas 4-6

1.    Jan Kricki - "Dar mojego dzieciństwa" (proza)

2.    Julia Jeziorna - "Moja szkoła jest otwarta" (proza)

3.    Wiktoria Iskra - "Moja Dwójka" (wiersz)

4.    Wiktoria Nizioł -"Jest w Świdwinie taka szkoła" (wiersz)

Wyróżnienia:

 1. Michał Sadowski - "Moja szkoła..."
 2. Martyna Knap - "Fantastyczna Dwójka"
 3. Laura Berkowska - "Moja szkoła jest otwarta"
 4. Aleksander Tomal - "Otwarta szkoła"
 5. Wiktoria Kantyka - "Nasza szkoła"
 6. Kornelia Polańska - "Moja szkoła jest otwarta"
 7. Hanna Bryja - "Szkoła"
 8.  Karina Żubert - "W mojej szkole"                                                             

                                                                                            Organizator konkursu: Monika Wieczorek 


PASOWANIE  PIERWSZOKLASISTÓW  NA CZYTELNIKÓW  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

Pasowanie uczniów  klas  pierwszych  na czytelników  biblioteki  Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie stało się  tradycją  w kalendarzu  uroczystości  szkolnych. W tym roku 23 lutego odwiedziły bibliotekę dzieci  z pięciu  klas  pierwszych,   które  w drzwiach  przywitała   pani  Aldona Pukało oraz bajkowe  postaci:  Skrzat, Kot w butach, Słoń, Mucha, Kaczka Dziwaczka, Królowa Książka.                                                              

Na pierwszaków  czekało  pełno  niespodzianek  –  teatrzyk, piękne stroje i kolorowe    rysunki  bajkowych   postaci    wykonane    przez    asystentów bibliotecznych. Uczniowie   z  klasy  5  c (wychowawczyni Klaudia Hanasz) przygotowali  przedstawienie  „Witajcie  w  naszej  bajce ”. Aktorami teatrzyku były następujące osoby: Laura Berkowska – Skrzat, Jakub Kępa – Kot w butach, Zuzia  Norek  –  Słoń, Natalia Kalenka  – Kaczka  Dziwaczka, Zuzia  Migała  – Mucha, Wiktoria Kantyka – Królowa Książka. 

W dalszej części tego miłego spotkania dzieci wysłuchały popularne wierszyki i ciekawe zagadki. Mogły pobawić się przy wesołym wierszyku naśladując ruchy bajkowych postaci. Kolejnym ważnym momentem tej uroczystości była możliwość wykazania się znajomością bajek i baśni dla dzieci. Występ był bardzo ciekawy, zabawny i pouczający dla najmłodszych czytelników.

Wysłuchanie wspaniałej części artystycznej zakończyło pasowanie na czytelnika. Każdy uczeń został pasowany olbrzymim piórem. Pani dyrektor Józefa Hawraniak wypowiadała przy tym słowa: „Pasuję Cię na czytelnika biblioteki szkolnej”. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy  i zakładki do książek wykonane przez starszych kolegów i koleżanki pod kierunkiem pani Jolanty Soboniak. Po zakończeniu przedstawienia dzieci   pierwszy raz mogły wypożyczyć książkę.

Bardzo cieszy fakt, że ta pierwsza wizyta zostawiła miłe wspomnienia u pierwszaków. Mamy nadzieję, że pierwszaki zostaną stałymi czytelnikami,  a ich przygoda z książką będzie trwała całe życie i wszyscy od tej pory chętnie będą odwiedzać bibliotekę szkolną.

UWAGA! >>> KONKURS LITERACKI O NASZEJ SZKOLE !!! <<<

W związku ze zbliżającym się świętem "Dwójki" ogłaszamy konkurs literacki dla uczniów klas I-VI na opowiadanie lub wiersz pt. „Moja szkoła jest otwarta”(tzn. otwarta na różne działania, tolerancyjna, bezpieczna, wesoła, niepowtarzalna). Pomysły możecie czerpać między innymi z tej galerii

Czekają nagrody - niespodzianki!

Prace niesamodzielnie napisane lub zawierające fragmenty utworów innych autorów nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Ostateczny termin zgłaszania prac: środa 25 lutego br. Ogłoszenie wyników: 7 marca.

Dzieci z klas I-III składają wiersze lub opowiadania napisane odręcznie albo wydrukowane na kartkach - do swoich wychowawców (koordynatorem jest p. M. Wieczorek).

Uczniowie klas IV-VI zgłaszają prace w formie pisemnej do nauczycieli języka polskiego lub elektronicznie >> e-mail: wieslaw.wieczorek72@gmail.com

POWODZENIA !!!


JASEŁKA W SZKOLE
Taki właśnie tytuł nosiło przedstawienie jasełkowe w tym roku szkolnym. Niby tradycyjne, jednak z dużą dawką zdrowego humoru i radości.

Herod, który chodził na religię "w kratkę", skuszony przez diabła, podarł katechizm na kawałki i diabeł musiał go zabrać do piekła. Szkolne „straszydła” zamieniły się w piękne anioły, które opowiadały całą historię  narodzin Jezusa, pastuszkowie pogubili swoje prezenty, a trzej królowie zamiast tradycyjnych darów złota, kadzidła i mirry, chcieli przynieść  Jezusowi szkolną kredę. Skończyło się na tym, że pastuszkowie  złożyli małemu Jezusowi przyrzeczenia lepszego postępowania, a trzej królowie, swoje czyste serca. Zagubiony w życiu człowiek odnalazł w końcu drogę do szczęścia i radości. Odkrył, że tę drogę wyznacza mu mały Jezus.

Cała „poplątana” historia Bożego Narodzenia przeplatana była pięknymi kolędami w wykonaniu przedstawicieli chóru szkolnego pod kierunkiem Pana Roberta Ussa. Społeczność szkolna zgromadzona tego dnia w auli ochoczo włączała się we wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. Był to wspaniały zaczątek czekających nas świąt, wprowadzający w nastrój i atmosferę wspólnie przeżywanych Wigilii zarówno klasowych, jak i rodzinnych.

Reżyserem całego przedstawienia był p. Adam Dzik wraz z p. Ludmiłą Skowron. W rolę aktorów wcielili się uczniowie klasy III B i trzech uczniów z kl. IIIA. Szczególne podziękowania należą się tutaj rodzicom dzieci za dopilnowanie ich w nauczeniu ról i przygotowaniu strojów. Dla nich także odbyło się dzień wcześniej takie samo przedstawienie.  Dekoracje przygotowała p. Jolanta Soboniak.    (AD)

Galeria mediów

CHOINKOWI GOŚCIE

W ramach realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń” biblioteka szkolna zorganizowała konkurs czytelniczy pod tytułem „Choinkowi goście”. 
Celem konkursu było sprawdzenie znajomości postaci z książek dla dzieci. Na choince były zamieszczone bombki z bohaterami najbardziej znanych polskich i światowych bajek, baśni i książek z literatury pięknej. 
W konkursie udział wzięli uczniowie z klas 1 – 5. Okazało się, że uczniowie wykazali się dużą znajomością literatury polskiej i światowej.

Dużo pracy miała komisja w składzie: Marlena Kaunecka, Aldona Pukało i Joanna Mikułko wybierając kartki z poprawnymi odpowiedziami, z których wylosowano wyróżnienia. Są to:
1. Natalia Kalenka – klasa 5 c
2. Wiktoria Kantyka – klasa 5 c
3. Karina Żubert – klasa 5 c
4. Laura Berkowska – klasa 5 c
5. Wojtek Poliński – klasa 5 c
6. Maciej Odorowski – klasa 1 b
7. Zuzia Bilińska – klasa 5 b
8. Ola Rakoczy – klasa 5 b
9. Sara Sawicka-Jankowska – klasa 5 b


Gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w innych konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.


KONCERT MIKOŁAJKOWY

Początek grudnia w naszej szkole to czas, kiedy organizowana jest barwna, radosna impreza pod nazwą „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. Tym razem w świąteczny nastrój wprowadziliśmy się już 3 XII. 
Czternasta edycja wspólnej zabawy naszych podopiecznych i całego środowiska związanego ze szkołą okazała się rekordowa pod względem frekwencji! Pięknie przystrojona aula, wszystkie pawilony oraz hol główny już przed godz. 16. zapełniły się kolorowymi, przebranymi w mikołajkowe i śnieżynkowe stroje, uśmiechniętymi postaciami.
Zebrani w sali widowiskowej mogli obejrzeć występ artystyczny w wykonaniu uczniów klas III i II, wypełniony śpiewem, tańcem i wierszykami. Na uwagę zasługiwał wystrój sceny oraz piękne kostiumy młodych aktorów. Następnie odbył się taneczny pokaz zumby grupy dzieci z klas 0b i Ia naszej szkoły oraz dzieci z klas pierwszych świdwińskich szkół podstawowych. Grupę młodych tancerzy przygotowała p. Katarzyna Radomska. Wystąpiły również tancerki z zespołu Roma Świdwin w pięknych kolorowych strojach. Dużą atrakcją okazała się jak zwykle postać Mikołaja, z którym wszystkie maluchy chciały zrobić sobie zdjęcie. Nie mniej zachwytu budziły dwie Śnieżynki, towarzyszące Mikołajowi.
Prowadząca imprezę, p. Marlena Kaunecka zaprosiła wszystkie maluchy do „zabawy z Mikołajem”. Tańce w barwnych korowodach prowadzone przez Śnieżynki trwały bardzo długo.
W tym czasie nasi goście raczyli się ciepłymi bądź zimnymi napojami w zaaranżowanej kawiarence, a także smakowali pyszne domowe ciasta i sałatki, przyrządzone przez rodziców uczniów przy dźwiękach świątecznych piosenek.


Przygotowany wspólnym wysiłkiem kiermasz świąteczny zachęcał do nabywania ręcznie zrobionych kartek bożonarodzeniowych, stroików oraz wielu ozdób, a także świątecznych pierniczków. Jak zwykle ogromnym powodzeniem cieszył się punkt z upominkami, losowanymi przez dzieci. Wielu milusińskich wróciło do domu z umalowaną twarzą :)
Mamy nadzieję, że impreza dostarczyła dzieciom i ich rodzinom oraz przybyłym gościom wielu pozytywnych wrażeń. Akcja miała też cel charytatywny – zakup komputerów do sali informatycznej.
Przedsięwzięcie powiodło się dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji, rodziców i nauczycieli oraz naszych kochanych uczniów. Cieszymy się z tak licznego udziału miejscowej społeczności w życiu szkoły. Wszystkim z głębi serca dziękujemy.
Koordynatorem działań była pani Marlena Kaunecka.

Fotoreportaż:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1278413472184428.1073741889.654442374581544&type=3


ZAJRZYJ NA TĘ STRONĘ I... TRZYMAJ FORMĘ !!!

http://www.trzymajforme.pl/index/?lang_id=1


Zajęcia z instruktorami z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji 

18 listopada br. w naszej szkole gościliśmy instruktorów z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji ze Szczecina, panie: Iwonę, Ewelinę, Sandrę, a także pana Karola, który porusza się na wózku.

Przyjechali oni do nas, aby w ramach zajęć wychowania fizycznego przeprowadzić zajęcia ruchowe w klasie 1a – oddziale integracyjnym, do którego uczęszcza dwoje uczniów jeżdżących na wózkach. Natasza i Kacper już wcześniej rozpoczęli współpracę z tą fundacją, byli m. in. na wyjazdach, podczas których uczyli się np. techniki jazdy na wózkach i samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności.

Nasze zajęcia rozpoczęły się rozgrzewką, którą prowadził p. Karol. Następnie cała klasa została podzielona na pięć grup, z których każda, pod okiem instruktora, mogła spróbować swoich sił w różnych ćwiczeniach. Mogliśmy zaobserwować, jak niewiele potrzeba, żeby do wspólnych ćwiczeń zaangażować dzieci niepełnosprawne  i chodzące.

Na koniec obejrzeliśmy teledysk mówiący o tym, że pomimo niepełnosprawności można uprawiać różne dyscypliny sportu. Niepełnosprawny nie znaczy gorszy – ale o tym dzieci doskonale wiedzą i codziennie udowadniają, pomagając słabszym i bawiąc się z nimi, że osoba niepełnosprawna może być dobrym kolegą czy koleżanką.

Instruktorom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, serdeczność i uśmiechy na naszych twarzach. Jesteśmy przekonani, że to początek naszej  współpracy dla dobra dzieci.

Pani Agnieszce - mamie Kacpra - dziękujemy bardzo za inicjatywę i ogromne zaangażowanie również podczas zajęć.

Dodam tylko, że FAR organizuje różnego rodzaju obozy, szkolenia czy zajęcia stacjonarne dla wózkowiczów i ich opiekunów. Nasze zajęcia odbyły się w ramach programu PFRON.

                                                                                                                Żaneta B-D

FILMY Z ZAJĘĆ: 

https://youtu.be/iHtw4G3Dk_E

https://youtu.be/UVtvLl03wuQ

„SMEFRY W SZKOLNEJ KRAINIE”

27 listopada 2015 r. w auli naszej szkoły obyło się pierwsze przedstawienie pt. „Smerfy w szkolnej krainie”.

Przedstawienie przygotowała grupa Szkolnego Koła Teatralnego skupiająca uczniów klas 0-I. Widzami tego widowiska byli uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz zaproszone dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Topolą” oraz z Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego "Happy Days”. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu dekoracji. 

                                                                                  Szkolne Koło Teatralne

Marta Szczygielska-Adamowicz i Patrycja Wolewicz

ŚNIADANIE DAJE MOC

6 listopada 2015 r. nasza szkoła, jak co roku, wzięła udział w ogólnopolskiej akcji ŚNIADANIE DAJE MOC.

Z tej okazji uczniowie klas trzecich przygotowali transparenty z hasłami, gazetkę okolicznościową, sylwety warzyw i owoców oraz piosenki propagujące zdrowe produkty spożywcze. Ze śpiewem na ustach na szkolnych korytarzach zachęcali do stosowania zasad prawidłowego odżywiania. Dzieci z radością uczestniczyły w zabawach ruchowych i odpowiadały na pytania dotyczące najważniejszego posiłku dnia.

Ważnym punktem programu było również zorganizowanie wspólnego zdrowego śniadania w salach lekcyjnych. Przygotowanie własnych kanapek, nakrywanie do stołu, a przede wszystkim zjadanie ze smakiem śniadanka w gronie rówieśników, sprawiło wszystkim dużo frajdy.

W ten sposób uświadomiliśmy dzieciom, że zdrowe śniadanie to najlepszy start w nowy dzień! Przypomnieliśmy, że dzięki niemu mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas zajęć i mają siłę do zabawy. (IŁ)

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

13 listopada 2015 r. Publiczna Szkoła nr 2 uczciła 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. "Dwójka" wypełniona była patriotycznymi gazetkami ściennymi i biało- czerwonymi symbolami. Barwy narodowe stanowiły też dodatek do stroju galowego naszych podopiecznych.

W specjalinie przygotowanej na tę okoliczność uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, uczniowie i nauczyciele.

Uczniowie klas IV- VI zaprezentowali program artystyczny pod kierunkiem pani Marii Odyniec, pani Klaudii Hanasz oraz pana Roberta Ussa. Podczas występu nie zabrakło pięknych pieśni patriotycznych oraz wierszy o Ojczyźnie. Uroczystość uatrakcyjniła prezentacja multimedialna przedstawiająca Józefa Piłsudskiego oraz najpiękniejsze miasta naszego kraju.

Wspólne świętowanie dostarczyło wszystkim uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń. Uczniowie stworzyli niepowtarzalną, świąteczną atmosferę.

11 listopada delegacja oraz poczet sztandarowy reprezentowali szkołę w miejskich obchodach Dnia Niepodległości.    

/KH/ fot. W.W.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/16
1. Zimowa przerwa świąteczna: 23-31.12. 2015r.
2. Ferie zimowe: 1-14.02.2016r
3. Wiosenna przerwa świąteczna: 24-29.03. 2016r.
4. Zakończenie roku szkolnego: 24.06.2016r.
------------------------------------------
Dni dodatkowo wolne od zajęć:
04-05.01.2016r. - poniedziałek i wtorek przed świętem Trzech Króli
16.03.2015r. - środa- Święto Szkoły (dzieci uczestniczą w uroczystości 55-lecia szkoły)
05.04.2016r. - wtorek - sprawdzian klas szóstych
02.05.2016r. – poniedziałek przed Świętem Konstytucji 3 Maja (Dzień Flagi)
27.05.2016r. – piątek po Bożym Ciele
-----------------------------------------
Zebrania z Rodzicami:
18.11.2015
27.01.2016
09.03.2016
19.05.2016

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października to wyjątkowy dzień w życiu szkoły - święto wszystkich pracowników oświaty, ale także i dzieci. Z tej okazji większość uczniów miała dzień wolny od nauki.

Pracowicie spędziły go jednak dzieci działające w Samorządzie Uczniowskim, które wraz z opiekunkami p. Renatą Tomal, p. M. Kaunecką i p. Anną Brączyk oraz p. Robertem Ussem (oprawa muzyczna) przygotowali dla swoich pedagogów, pracowników administracji i obsługi sympatyczny program artystyczny, wypełniony ciepłymi życzeniami, wesołymi wierszykami i piosenkami związanymi z życiem szkolnym.

Uczniowie uhonorowali swoich ulubieńców specjalnymi "OSCARAMI". W kategorii "Sokole oko" zwyciężyła pani dyrektor Magdalena Bujakowska, w kategorii "Żartowniś roku" - p. Wiesław Wieczorek, w kategorii: "Płonąca strzała" - p. Adam Dzik, w kategorii "Złota katarynka"  - p. Barbara Kuryło-Czerenda, natomiast w kategorii "Złota rączka" - p. Marek Brączyk.

Życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły złożyli również: p. Bogdan Wachowiak - kierownik Wydziału Oświaty ze świdwińskiego Urzędu Miasta, p. dyr. Magdalena Bujakowska (która również przyznała najbardziej zaangażowanym w pracę dydaktyczno-wychowawczą pracownikom Nagrody Dyrektora), p. Agata Zakonek - przewodniczaca Rady Rodziców oraz Olek Tomal - nowy przewodniczący SU oraz jego zastępczyni - Wiktoria Kantyka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za miłe słowa i wzruszające chwile, a naszym podopiecznym życzymy wielu sukcesów, radości z nauki i przede wszystkim szczęśliwego dzieciństwa.

(ww)

Podziel się na mediach społecznościowych:

ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ CZAS… w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2

30 września 2015 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie klas I, na które licznie przybyli zaproszeni goście, nauczyciele, przedstawiciele starszych klas oraz rodzice i rodziny pierwszaków.

W tym wspaniałym dniu 110 pierwszoklasistów pod kierunkiem swoich wychowawczyń i z pomocą starszych uczniów w roli królowej, króla i gwardzisty zaprezentowało bogaty i ciekawy program artystyczny, w którym udowodnili że są gotowi na przyjęcie w poczet uczniów Dwójki.

Po tak doskonałej prezentacji nastąpiło uroczyste pasowane. Tego aktu dokonała dyrektor szkoły Pani Magdalena Bujakowska. Uczniowie nie zapomnieli także o najważniejszym miejscu w szkole, którym jest kącik patronki ppor. Emilii Gierczak, pod którym delegacja klas I złożyła symboliczne kwiaty.

Następnie wychowawcy wraz z gośćmi wręczyli uczniom pamiątkowe dyplomy oraz dokument, którym jest legitymacja szkolna. Po odbyciu ceremonii zaproszeni gości zwrócili się z serdecznymi życzeniami i obdarowali pierwszaków drobnymi upominkami. Po części oficjalnej były już tylko pamiątkowe zdjęcia, uśmiechy na twarzach i wesoły powrót do domu już jako uczniowie. 

K.Mich

UDZIAŁ W NIEZWYKŁYCH WARSZTATACH FILMOWYCH

24 września 2015 r. grupa uczniów naszej szkoły w składzie: Julia Siepka, Wiktoria Kępa, Julia Kurlapska i Zuzia Halak wraz z opiekunem p. Adamem Dzikiem udała się do połczyńskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na niecodzienne wydarzenie. Mieliśmy bowiem uczestniczyć w warsztatach animacji poklatkowej, prowadzonych przez liderkę tutejszej Filmoteki Szkolnej, panią Kingę Dolatowską. Pani Kinga jest "świeżo upieczoną" laureatką 8. edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przyznanych podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w kategorii: "Edukacja młodego widza - liderzy filmoteki szkolnej". Współorganizatorem zajęć było Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Carpe diem”.

O godz. 11.30 byliśmy już na miejscu, zwiedziliśmy szkołę i po czym wpuszczono nas do pracowni. Stało tam kilka kartonów z przedmiotami, które mogliśmy niszczyć doszczętnie, chcąc wykorzystać je jako materiał w naszej pracy. Potem nastąpił krótki wstęp liderki i pokaz tego, co dokładnie będziemy tworzyć. Następnie wybieraliśmy wiersze spośród utworów Jana Brzechwy, do których mieliśmy układać animację. Wybraliśmy wiersz Jana Brzechwy pt. ,,Leń". Długimi godzinami pracowaliśmy nad stworzeniem dobrej wizji filmu poklatkowego. Najpierw stworzyliśmy scenografię naszej animacji, wykorzystując wszelkie dostępne materiały począwszy od drutu poprzez zmywaki kuchenne na szmatach, słomkach, i nakrętkach i gumowych rękawiczkach skończywszy. Do animacji wykorzystaliśmy też jesienną scenografię Połczyna. Następnie zdjęcie po zdjęciu rejestrowaliśmy dostępnym sprzętem każdy ruch animowanej postaci. Zdjęcia robiliśmy na trzy aparaty, ponieważ mój w najważniejszym momencie "nawalił". Drugi aparat też zaczął szwankować. Po kilku godzinach pracy nastąpiło mozolne łączenie nagranego materiału z zarejestrowanym wcześniej dźwiękiem. Ostatecznie powstała nasza pierwsza i zapewne nie jedyna animacja poklatkowa.

Efekt według mnie był i tak niesamowity. Mimo iż oprócz nas w warsztatach udział wzięli gimnazjaliści i ich nauczyciele ze szkół w Bierzwnicy, Połczyna-Zdroju i Rąbina, nasza praca wypadła okazale. Wiele się podczas tych warsztatów nauczyłam, zwłaszcza, że na co dzień pasjonuję się fotografią i wciąż odkrywam nowe środki wyrazu. Animacja poklatkowa pokazała mi nowy pomysł do zabawy ze zdjęciami. Z pewnością będę z niego korzystała.

(Julia Siepka, klasa VIc SP2 Świdwin)

Więcej: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1238417446184031&id=654442374581544

fot. Piotr Feliński

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1 września 2015r. rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. O godzinie 9.00 szkolna aula pękała w szwach. To uczniowie i ich rodzice z radością przybyli powitać szkołę, kolegów i koleżanki oraz nauczycieli po wakacjach. Pani Dyrektor Magdalena Bujakowska serdecznie powitała zebranych, a w szczególności uczniów trzech klas zerowych i pięciu klas pierwszych, którzy w tym roku rozpoczęli swoja przygodę ze szkołą. To dla nich krótką część artystyczną przygotowali uczniowie klasy 2c z wychowawczynią panią Ireną Paszkiewicz. Wśród przybyłych gości był min. Burmistrz Miasta Świdwina pan Jan Owsiak. Po uroczystości, podczas której złożono kwiaty w kąciku Patronki wspominając 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej, uczniowie z rodzicami udali się do klas, aby przywitać się z wychowawcami oraz poznać plan lekcji na następne dni. W tym roku w naszej szkole, podobni jak w szkołach całej Polski uczniowie klas 1., 2. i 4. otrzymali bezpłatne zestawy podręczników i ćwiczeń. Życzymy wszystkim uczniom samych najlepszych ocen, a ich Rodzicom radości z sukcesów ich pociech. (mw)

WARUNKI UBEZPIECZENIA od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów naszej szkoły:

Relacja z gali przyznania stypendiów najlepszym uczniom w zakładce: "Osiągnięcia uczniów -> Najlepsi z najlepszych"


WIELKI SUKCES MICHAŁA WŁODARCZYKA

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM

W sobotę 13 czerwca w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa XX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i VIII edycji Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

W uroczystości uczestniczyło ogółem 66 finalistów Konkursu Historycznego – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych.

W tym roku do udziału w Konkursie Historycznym przystąpiło ogółem 17.059 uczniów z 1169 szkół.

Tegoroczne zawody finałowe Konkursu Historycznego odbyły się 11 i 12 czerwca w Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Archeologicznym i w 2. Mazowieckim Pułku Saperów w Kazuniu. Tematami konkurencji były:

 • broń i barwa
 • eksponat muzealny
 • geografia militarna
 • zabytki i obiekty historyczne
 • historia oręża polskiego w sztuce (malarstwo, literatura, muzyka, film).

W Jubileuszowym XX Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” uczestniczył Michał Włodarczyk, uczeń klasy 6A Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie. Był on jednym z dwóch reprezentantów naszego województwa, którzy zakwalifikowali się po etapie wojewódzkim do etapu centralnego. Udział w etapie centralnym konkursu oraz w wielkiej gali finałowej były dla Michała ukoronowaniem wielomiesięcznej pracy i wysiłku. Jego pracowitość, dociekliwość oraz wielka skromność przyniosły wspaniałe rezultaty. W etapie finałowym Michał odniósł ponownie wielki sukces. Zajął w nim czwarte miejsce, na 32 uczestników szkół podstawowych.

Zdobywcy najwyższych miejsc (66 uczniów) uhonorowani zostali pucharami, atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i książkami. Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz medale, ufundowane przez Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, do których w tym roku, dla podkreślenia charakteru jubileuszowego Konkursu Historycznego,  dołączono wstążkę w kolorze niebiesko-czarnym, stylizowaną na orderową Virtuti Militari.

W wystąpieniu okolicznościowym, podczas gali finałowej konkursu, podsekretarz stanu w MON Maciej Jankowski podkreślił, zwracając się do uczestników konkursu:

"Przygotowując się do konkursu i olimpiady, poświęciliście wiele godzin i wiele wysiłku, aby wyjść poza skrótowe uogólnienia podręczników i zbliżyć się do wydarzeń, które miały miejsce przed wiekami.  (...) Każde pokolenie musi na nowo określić swój stosunek do przeszłości i na nowo napisać swoją historię. Dzieje się tak nie dlatego, że pojawiają się nowe techniki badawcze, odkrywane są nowe źródła, lecz dlatego, że każde pokolenie zadaje nowe pytania,  wynikające z rzeczywistości, w której przyszło im dzisiaj żyćWasze pokolenie, kiedy już przejmie odpowiedzialność za Rzeczpospolitą, na nowo będzie określało swój stosunek do przodków i wydarzeń, które miały miejsce przed wiekami. Żeby te pytania przyniosły ciekawe odpowiedzi oraz aby wywołały dyskusje i spory, musi im  towarzyszyć pasja. Bez pasji i zaangażowania nie ma owoców wysiłku i pracy.To Wy, laureaci, pokazaliście dzisiaj swoją pasję. Dzięki niej nie tylko wnieśliście wkład w nasze wspólne dobro oraz osiągnięcia, ale także pokazaliście, że jako ludzie potraficie znaleźć swoje pole zainteresowań."

Serdecznie gratulujemy Michałowi sukcesu. Jesteśmy z Niego  dumni i mamy nadzieję, że w przyszłości nie zabraknie mu  pasji w zdobywaniu najwyższych szczytów.

                                                                                                                    M.J. Odyniec

 W 5

ZAGŁOSUJ NA ZDJĘCIE NASZEJ UCZENNICY!

Bardzo prosimy o oddanie głosu na zdjęcie wykonane przez Paulinę Kosińską uczennicę klasy VIb. Praca przewodniczącej naszego samorządu uczniowskiego jest już w pierwszej trójce najpopularniejszych fotografii w ogólnopolskim konkursie sieci EMPIK. Pomóż jej wygrać w plebisctycie publiczności.

 JAK GŁOSOWAĆ?

Wybieramy stronę ze zdjęciem (poniżej link:). Po próbie zagłosowania pojawia się okno logowania. U dołu znajdujemy panel "załóż konto", klikamy, wprowadzamy adres mail, zakładamy konto, odznaczamy drugą zgodę, jeśli nie chcemy ofert z EMPIK-u, następnie otwieramy pocztę i klikamy link rejestracyjny, następnie głosujemy na zdjęcie Pauliny i jeszcze raz klikamy - tym razem link weryfikacyjny w drugiej wiadomości. GOTOWE!

Głosujemy do końca czerwca - z każdego adresu mailowego można oddac 1 głos! DZIĘKUJEMY!!!

http://www.empikfoto.pl/kfe,zdjecie,5344,latest.html

MAJOWY PIKNIK RODZINNY

29 maja 2015r. odbył się w naszej szkole kolejny wiosenny festyn rodzinny, tym razem zorganizowany pod hasłem „MAMA, TATA I JA”.

Od godziny 16.00 teren wokół szkoły stał się miejscem wspólnej zabawy i serdecznych spotkań wszystkich, którzy czują się związani z „Dwójką”: uczniów, ich rodziców i dziadków, a także nauczycieli. Nie zabrakło dostojnych gości. Ponieważ było to piątkowe popołudnie, odwiedziło nas wiele osób. Dopisała  również pogoda.

Na początku prowadząca imprezę pani Anna Łubniewicz powitała wszystkich przybyłych i przedstawiła program pikniku. Zaprosiła również do korzystania z atrakcji kulinarnych, przygotowanych przez rodziców uczniów, a były to: kawiarenka, bar sałatkowy, domowe ciasta, chleb ze smalcem, domowy bigos, pierogi, wyjątkowa szkolna lemoniada i wiele innych. Do najważniejszych "atrakcji programowych" należały m. in.: malowanie twarzy, pokazy kick boxingu i zapasów, zawody sportowe, pokaz tenisa stołowego, jazda konna, a także występy dzieci i zaproszonych gości. Prowadząca ogłosiła też konkurs na „Super Rodzinkę", czyli najliczniejszą rodzinę na pikniku.

W części artystycznej jako pierwsze wystąpiły dzieci z grup zerowych, które przedstawiły przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń barwny program wokalno-taneczny. Po nich nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu: "Pozytywni Bohaterowie", zorganizowanego przez samorząd uczniowski. Decyzją uczniów pozytywnymi bohaterami zostali: Paula Mączewska, Wiktor Urbanowicz i Paulina Kosińska. Wyniki ogłosiła Emilka Świś z klasy VIb. Z kolei swój piękny program artystyczny,  pod okiem wychowawczyń, zaprezentowali pierwszoklasiści.

Równocześnie na bocznych boiskach trwały zabawy integracyjne i konkurencje sportowe z udziałem dzieci i rodziców (strzały do bramki, rzuty do kosza i biegi sprawnościowe). Można było obejrzeć pokaz tenisa stołowego w wykonaniu naszych uczniów, mistrzów województwa i finalistów mistrzostw Polski: Damiana Szczerby, Dawida Zelka, Kacpra Pyry i Jacka Robaka.

Następnie przyszedł czas na występ świdwińskiej mistrzyni Polski w fitnesie FIT KID w kategorii do 8 lat - Zuzanny Prusaczyk. Po popisach Zuzi odbywały pokazy kick boxingu w wykonaniu zawodników klubu Spartakus, którego trenerami są Radosław Pawłowski i Piotr Feliński. Wśród zawodników zaprezentowali się Wiktoria Ciuła i Alan Przybylski, a w pokazie walki z trenerem: Anna Korzeniowska i Aleksandra Balicka.  Mieliśmy też przyjemność oglądać pokaz zapasów z udziałem sportowców UKS "Technik" Świdwin, którego trenerem jest Marek Spychalski. Na macie wystąpili: Konrad Krycki, Dominik Parniak, Maciej Osiak, Karol Kotula, Jakub Post,  Ireneusz Karasiewicz. Mateusz Karasiewicz i Łukasz Wiśniewski.  Najmłodsze dzieci pod okiem dorosłych mogły skorzystać z jazdy konnej, zorganizowanej przez "OŚRODEK BUKOWIEC", prowadzony przez panią Ewelinę Kostrzewską.

Po tych emocjach przyszedł czas na bardzo oczekiwany występ laureatów szkolnego konkursu You Can Dance. Kolejno zaprezentowali się: Mateusz Stachowicz z klasy 3b; Dominika Głasek, Ola Nawodzińska, Zosia Lindobeja i Ewa Szydłowska z klas 3; na koniec zaś zespół Smashing Dance (tworzony  przez Pauliną Kosińską, Emilię Świś, Ewelinę Niedzwiecką i Oliwię Stachowicz). Po tańcach zaprezentowały się wokalistki w cyklu "piosenki z dedykacją". Wystąpiły kolejno: Natasza Konieczka, Marta Waszek, Wiktoria Kantyka, Zuzia Migała i Zuzia Norek,  a także Julia Szaniawska, Ula Ciućka i Nikola Niewiadomska.

W ostatniej odsłonie programu artystycznego zgromadzonych zachwycił zespół Roma Świdwin, pod kierunkiem pani Anny Sywak, dając zapierający dech    w piersiach pokaz wokalno-taneczny.

Na koniec rozstrzygnięto konkurs Super Rodzinka, w którym zwyciężyła rodzina pani Anety Golda, jak również konkurs "Jak znamy się nawzajem" (uczestniczyło w nim po jednym dziecku i rodzicu z każdej klasy).

Koordynatorką akcji była pani Katarzyna Ciuła. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy oraz tym, którzy tego dnia byli w "Dwójce" i spędzili to popołudnie z nami.

/ww/

SPOTKANIE Z GODNOŚCIĄ

SP2 jest szkołą, w której od 9 lat funkcjonują oddziały integracyjne. Wszyscy w niej staramy się, aby świat dzieci pełnosprawnych  i niepełnosprawnych był jeden, bezpieczny i kolorowy.

21 maja, po raz pierwszy w naszej "Dwójce" obchodziliśmy Szkolny Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Spotkanie z Godnością”.  Na uroczystości gościliśmy panią kierownik  Elżbietę Krzeszowiec  z pracownikami i podopiecznymi Domu Pomocy Środowiskowej  w Świdwinie.

Każda klasa integracyjna zaprezentowała swój krótki repertuar, ogłoszone też zostały przez panią Monikę Wieczorek  wyniki konkursu przeprowadzonego wśród uczniów klas I – III na najciekawszy wiersz, rymowankę lub fraszkę o przyjaźni, tolerancji, integracji. Zwycięzcy mieli okazję osobiście je wygłosić.  

Oto wyniki konkursu:

Kategoria: INTEGRACJA, TOLERANCJA

1m. Kacper Gbur, kl.3a

2m. Jakub Goźliński, kl.3a

3m. Michał Szycko, kl. 3a

wyróżnienie: Igor Rawski, kl. 3b

Kategoria: PRZYJAŹŃ

1m. Hanna Skrzoska, kl. 2b

2m. Klaudia Adamik, kl. 3a

2m. Ewa Szydłowska, kl. 3c

3m. Ala Baranowska, kl.3a

3m. Ines Niedźwiedź, kl. 2b

wyróżnienie: Klaudia Pach, kl. 3a

                        Szymon Kandyba, kl. 3a

                        Michał Papierok, kl. 2b

                        Dominik Oręczak, kl. 2b

                        Wiktor Kaczmarek, kl. 3a

Kategoria: BEZPIECZNA, PRZYJAZNA SZKOŁA

1m. Paula Mączewska, kl. 2b

2m. Nadia Wójcik, kl. 2a

3m. Bartosz Fudalski, kl. 2a

3m. Mateusz Rudy, kl. 2a

3m. Zuzanna Ejankowska, kl. 2b

wyróżnienie: Katarzyna Bosek, kl. 2a

                        Amelia Kozioł, kl. 2a

                         Hania Głuśniewska, kl. 2a

                         Michał Seredyn, kl. 2b

Nagrody specjalne dla najmłodszych poetek:

Karina Gryciuk, kl. 1b

Sylwia Balcer, kl. 1d

Celem Dnia Godności jest integracja społeczna, ukazanie solidarności z osobami niepełnosprawnymi, kształtowanie opinii społecznej w kierunku akceptacji tych osób, promowanie ich osiągnięć, wspieranie emocjonalne.

 (M. Zastocka)

MAJOWE ROCZNICE

29 kwietnia br. klasa I a zaprosiła wszystkich uczniów naszej szkoły na apel poświęcony majowym rocznicom.

W programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli - A. Oleńczuk, R. Uss i U. Włodarczyk pierwszoklasiści wprowadzili zgromadzonych w tematykę świąt obchodzonych 1, 2 i 3 maja: Święta Pracy, Święta Flagi Rzeczpospolitej oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Bardzo przejęci swoimi rolami mali artyści recytowali wiersze, a szkolny chór wzbogacił występ piosenkami. Szymek i Kasia – prowadzący program - zachęcali widzów do czynnego udziału w obchodach świąt. Na koniec części artystycznej wszyscy uczestnicy apelu mogli zaśpiewać znaną piosenkę "Kocham Cię, Polsko".

W czasie uroczystości nad sprzętem czuwał pan A. Dzik. O oprawę plastyczną zadbały panie M. Kantyka i J. Soboniak. W prowadzeniu apelu uczniów klasy I a wspomogła Paulina Kosińska z kl. VI b.  Nieobecną w tym dniu Paulinkę z kl I a dzielnie zastąpiła Kasia z kl. II a. Dziękujemy także pracownikom obsługi za pomoc w przygotowaniu auli. 

 U.Włodarczyk

Dzień Ziemi 2015

22   kwietnia  to Międzynarodowy Dzień Ziemi. To dzień, który jednoczy myśli ludzi  na całym świecie wokół naszej planety. W naszej szkole, jak co roku, zorganizowano obchody tego święta. Uczniowie klasy Va i VIa przygotowali występ o tematyce ekologicznej. Zaprezentowano wiersze, piosenkę i scenkę pt. „Ziemia u doktora”. 

Przedstawiciele wszystkich klas wzięli udział w pokazie mody pt. Śmieciomoda, którego hasłem przewodnim były słowa "Koniec produkowania, początek odtwarzania. Koniec kupowania, początek własnego wymyślania". Uczniowie wykazali się wspaniałą inwencją, przygotowali i zaprezentowali przepiękne, pomysłowe stroje wykonane z materiałów przeznaczonych do recyklingu.        

W ramach obchodów Dnia Ziemi odbył się również konkurs na wiersz o tematyce związanej z segregacją odpadów i ochroną środowiska. W klasach starszych wyróżniono utwory Jana Krickiego z kl. IVc, Hanny Wieczorek z kl. Va oraz grupy uczniów z kl. VIa. Wśród dzieci z klas młodszych poetyckim talentem wykazali się Konrad Romanowski z kl. IIIb, Dominika Głasek z kl. IIIb oraz Paulina Sobczuk z kl. Ie. W ramach integracji świetlicy zerówkowej i świetlicy szkolnej został przeprowadzony konkurs sprawdzający wiedzę ekologiczną naszych najmłodszych uczniów. Na holu zaprezentowano wystawę prac i gazetkę tematyczną.

Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania przyczynią się do podniesienia i rozwoju świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły. (bf)

SUKCES MICHAŁA WŁODARCZYKA W XX OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM 

16 kwietnia 2015 roku uczeń naszej szkoły Michał Włodarczyk wziął udział w III, wojewódzkim etapie XX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO  im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972- 1514. Od Cedyni do Orszy", zajmując w nim pierwsze miejsce. Po podsumowaniu punktów ze wszystkich etapów, okazało się, iż Michał zakwalifikował się do etapu centralnego. Odbędzie się on w dniach 11- 13 czerwca 2015 r. w Warszawie. Gratulujemy Michałowi i życzymy powodzenia w zawodach centralnych.        (więcej w zakładce: OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW)

 


 SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

Uczniowie klas szóstych zdawali 1 kwietnia swój pierwszy egzamin państwowy. Zmierzyli się z pytaniami z języka angielskiego (co jest nowością) oraz z testem z języka polskiego i matematyki.
W zestawie egzaminacyjnym uczniowie mieli 26 zadań. 13 z nich to zadania z języka polskiego. Odnosiły się do cytowanego w arkuszu tekstu na temat inteligencji słoni napisanego na podstawie popularnonaukowego artykułu w tygodniku "Newsweek" oraz komiksu opowiadającego o "pojedynku" między antycznymi malarzami Zeuksisem i Parrazjosem o to, który z nich maluje bardziej realistycznie. Były to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych. Szóstoklasiści musieli też napisać, dlaczego Zeuksis uznał Parrazjosa za lepszego malarza, oraz stworzyć opowiadanie zatytułowane "Tajemnicze pudełko". Do rozwiązania mieli też 13 zadań z matematyki. Obok zadań zamkniętych w tej grupie były też zadania otwarte. Rozwiązując zadania matematyczne, uczniowie musieli wykazać się m.in. znajomością cyfr rzymskich, ułamków, procentów, własności trójkątów, umiejętnością czytania diagramów oraz operowaniem pojęciem skali.
Drugą częścią sprawdzianu był test z języka obcego. W tej części wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów były zadaniami zamkniętymi, odnoszącymi się m.in. do nagrań, które były odtwarzane z płyty CD.

Na wyniki będzie trzeba poczekać prawie dwa miesiące... 

RECYTOWAŁY SZKOLNE "PTASZKI" I "PTASZĘTA"

27 marca 2015r. odbyły się szkolne eliminacje 47. Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne". Wystąpiło w nim 31 uczestników, w tym 18 dzieci z klas I-III.

Każdy z młodszych uczestników recytował jeden dowolny wiersz lub prozę. Z kolei 13 uczniów klas IV-VI prezentowało dwa teksty: wiersze lub wiersz i prozę. Poziom był zróżnicowany, mimo to usłyszeliśmy wiele pięknych prezentacji. Na uwagę zasługuje ciekawy dobór repertuaru, zwłaszcza u "Ptaszków". Uczniowie coraz częściej poszukują atrakcyjnej literatury współczesnej. Jury oceniające uczestników konkursu w składzie: p. Anna Łubniewicz, p. Monika Wieczorek, p. Wiesław Wieczorek oraz p. Klaudia Hanasz (przewodnicząca jury i koordynatorka konkursu) wysłuchało aż 44 utwory i miało niełatwe zadanie, a wyniki przedstawiają się następująco:

Nagrodzeni wśród "Ptasząt":
1. Klaudia Adamik, kl. 3a
2.Oliwia Dombek, kl. 3b
3.Weronika Kurlapska, kl. 1b

Wyróżnienia:
Ines Niedźwiedź, kl. 2b
Zosia Lindobeja, kl. 3b
Amelia Frisiof, kl.3b
Martyna Wasilewska, kl.1d

Laureaci w kategorii "Ptaszki":
1. Wojciech Derwisz, kl. 6a
1.Jan Kricki, kl. 4c
2.Laura Berkowska, kl. 4c
2.Oliwia Basiejko, kl. 5c
3. Konrad Firsiof, kl 6b

Wyróżnienia: 
Wiktoria Kantyka, kl. 4c
Wiktoria Kępa, kl. 5b
Martyna Rybacka, kl. 4a

Najlepsi recytatorzy z obu kategorii wiekowych zakwalifikowani zostali do udziału w przeglądzie miejsko-gminnym. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz słodki poczęstunek, najlepsi ponadto - dyplomy laureata i nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców.

Prowadzącymi konkurs (pięknie zapowiadających uczestników oraz ich repertuar) były uczennice klasy 5c: Maja Bujak i Kornelia Polańska. Dziękujemy wszystkim dzieciom za przygotowanie prezentacji konkursowych, a instruktorom (rodzicom i nauczycielom) za pokazywanie podopiecznym piękna "żywego słowa".

Fot. i tekst: Wiesław Wieczorek

KONKURSY DLA KLAS IV-VI - OGŁOSZENIA!

 

"URODZINY" SZKOŁY

17 marca "Dwójka" obchodziła swoje 54. urodziny. Uroczystość Święta Szkoły przebiegała pod hasłem: „My o szkole”.

Uczniowie przygotowali wyjątkowy program artystyczny pod kierunkiem Pani Klaudii Hanasz, Pani Marii Odyniec i Pani Anny Łubniewicz. Zaprezentowali w nim własną twórczość literacką. Teksty dotyczyły patronki ppor. Emilii Gierczak oraz "szkoły marzeń". Oprawę muzyczną przygotował Pan Robert Uss. Piękną wiosenną dekorację sceny wykonała Pani Jolanta Soboniak.

W dalszej części obchodów Święta Szkoły rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod tytułem „Bezpieczna przerwa”. Jego laureatami zostali: Ines Niedźwiedź, Julia Jankowska,  Konrad Romanowski, Oliwier Brycki, Wiktoria Gruszczyńska, Laura Berkowska Wiktoria Kantyka, Michał Sadowski. Rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny pt. "Bajkowy las". Jego laureatami zostały: 

1. Julia Grzywińska

2. Natalia Pawłowska

3. Izabela Mastalerek

(koordynatorką konkursu była p. Żaneta Bartosiewicz-Dzik).

Następnie uczniowie zaprezentowali się przed publicznością w konkursie tanecznym You can dance”, który wielu z nich dostarczył dużą dawkę emocji. Dzieci same przygotowywały układy taneczne do wybranej przez siebie muzyki.

Główny hol szkoły ozdobiony był tego dnia niezwykłą wystawą, przygotowaną przez p. Jolantę Soboniak - a mianowicie galerią portretów nauczycieli. Prace wykonali uczniowie klas starszych. Także w głównym holu szkoły obwieszczone były pytania i wyniki Konkursu Wiedzy o Emilii Gierczak. Jego laureatami zostali: Aleksander Tomal, Adrian Stępień, Grzegorz Wróbel, Karina Żubert, Eliza Latkowska, Adrian Kolekta, Natalia Jurak i Damian Ciołek  (organizatorka konkursu: p. Aldona Pukało).

W salach czekał na dzieci słodki poczęstunek, przygotowany - jak zwykle - przez niezawodnych rodziców.

Nad całym przedsięwzięciem czuwała Pani Ludmiła Skowron. 

Wyprawa ekologiczna do Lipia

13 marca 2015 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie udali się do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu,  w ramach projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich".

W dwudniowych warsztatach  uczestniczyło 36 dzieci z klas IV, V i VI. Byli to uczniowie, którym w sposób szczególny bliska jest tematyka ekologiczna.

Pierwszego dnia nasi podopieczni brali udział w zajęciach dotyczących kształtowania proekologicznych postaw. Warsztaty zakończone zostały konkursem, a wszystkie grupy wypadły w nim celująco!

Następnie udaliśmy się na niecodzienny spacer do sąsiadującego z ośrodkiem lasu, gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji przyrody i ekologii. Po zajęciach, uczniowie mieli zorganizowane zabawy integracyjne oraz konkursy.

Po dzionku pełnym wrażeń, wszyscy grzecznie poszli spać, by nazajutrz ruszyć do Szczecinka do składowiska odpadów komunalnych, gdzie wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem nowoczesnych technologii pozyskiwania prądu. Zwieńczeniem tej wspaniałej wyprawy była wizyta w Parku Owadów w Lubnicy. Mogliśmy tam podziwiać insekty w gigantycznych rozmiarach i odkrywać szczegóły ich anatomii.

Warsztaty były niezwykłe – zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacji zabaw. Ten weekend na pewno pozostanie na długo  w pamięci wszystkich uczestników, którzy będą propagować postawy ekologiczne każdego dnia!

                                                                                                                                      Opiekunowie

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH

ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Dyrektor  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr 2  w  Świdwinie informuje, że w terminie od 2 marca do 31 marca 2015r. dokonywane będą zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016:

- urodzonych w 2010r.

Zapisy dokonywane będą w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00     

Karta zgłoszenia wypełniana jest przez wszystkich zapisujących dzieci do oddziałów przedszkolnych. 

Walentynki w naszej szkole

Jak co roku w naszej szkole z okazji Dnia Zakochanych urządziliśmy pocztę walentynkową . Organizatorem  tej akcji jest Samorząd Szkolny.

Zabawa polega na tym, że kilka dni przed obchodzeniem szkolnych walentynek, do poszczególnych grup chodzą dwie osoby i do specjalnie przygotowanej skrzynki zbierają korespondencje od uczniów, którzy w ten sposób wysyłają je do innych członków naszej społeczności.

W dzień, kiedy przypada ten zwyczaj, kartki, listy i drobne przedmioty roznoszone po całej szkole do wszystkich klas i rozdawane adresatom.

W tym roku najwięcej walentynek otrzymała klasa 6b (69). Drugą i trzecią z kolei była klasa 0b (48) i klasa 2a (38). Można w tym roku również wyróżnić nauczyciela, który dostał najwięcej walentynek. Jest nim Pan Wiesław Wieczorek, nauczyciel języka polskiego, który otrzymał 24 walentynki.

Dodatkowo odbyła się dzień wcześniej impreza towarzysząca - dyskoteka, na której wszyscy świetnie się bawili.

Cała akcja przebiegła milo i sprawnie.

                                      Emilia Świś, klasa VIb

Apel podsumowujący I półrocze:

PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE

W piątek 19 grudnia uczniowie klasy 3b wystąpili w przedstawieniu jasełkowym pt. „Niezwykli goście w Betlejem. Młodzi aktorzy wcielili się w postaci znanych bajek i każdy z nich przyniósł nowonarodzonemu Jezusowi podarunek do Betlejemskiej szopki. Oprawę muzyczną przygotował chór szkolny pod kierunkiem pana Roberta Ussa.  Zebrana w szkolnej auli społeczność szkolna gromkimi brawami nagrodziła występy artystów. Jasełka przygotowały pani Magdalena Bąk oraz pani wicedyrektor Wioletta Ogińska. Bardzo dziękujemy rodzicom za przygotowanie pięknych strojów dla naszych artystów. 

Dyrektor  Szkoły  informuje  Rodziców, iż w czasie zimowej przerwy świątecznej, tj. od 22.12.2014r. do 31.12.2014r. (z wyjątkiem świąt) oraz w dniach 02.01.2015r. i 05.01.2015r. szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci Rodziców w tym czasie pracujących.

W trosce o zaplanowanie odpowiedniej opieki prosimy Rodziców o stosowną informację do wychowawców do dnia 18.12.2014r. i wyrażenie pisemnego zgłoszenia opieki nad dzieckiem w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

 

PIERWSZOLKASIŚCI POZNAWALI BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ

“Z niej w szkole i w domu nauczysz się wiele,

Szanuj ją i kochaj, jest twym przyjacielem”

Bez kluczyka ją otwierasz, żeby stron zobaczyć wiele,

O niej ludzie mówią nieraz, że jest mądrym przyjacielem!”

12 grudnia uczniowie klasy 1d odwiedzili bibliotekę szkolną i po raz pierwszy samodzielnie wypożyczyli książkę. Zanim to jednak nastąpiło pani Aldona opowiedziała dzieciom o pracy w bibliotece, o tym czego nie wolno robić w bibliotece, jak trzeba dbać o wypożyczone książki, natomiast Franek, uczeń klasy 1D, przeczytał głośno regulamin biblioteki. Następnie dzieci zapoznały się z księgozbiorem szkolnej biblioteki i wypożyczyły swoją pierwszą książkę - podręcznik ,,Nasz elementarz”.

Anna Brączyk

WYCIECZKA DO KOSZALINA

13 listopada 2014r. klasy 1d  i 1e wybrały się do kina Helios w Koszalinie na ekranizację klasycznej i niezmiennie popularnej powieści dziecięcej Carlo Collodiego pt. ,,Pinokio”. Jest to pełna humoru historia drewnianego pajacyka, który za sprawą magii ożywa i wyrusza w świat na poszukiwanie przygód. Dzieci, wraz z Pinokiem i świerszczem Coco, wspólnie przeżywały kolejne przygody.

Po seansie nie mogło oczywiście zabraknąć wizyty w znanej i lubianej przez dzieci restauracji...

Wspólna wycieczka jeszcze bardziej wzmocniła więzi koleżeńskie. Każdy z uczniów był bardzo zadowolony z wyjazdu i z uśmiechem wrócił do domu.

                                                                                       Anna Brączyk

KONKURS CZYTELNICZY

Ciekawy konkurs został zorganizowany w tym roku w bibliotece szkolnej. W związku ze zbliżającymi się Świętami biblioteka ogłosiła konkurs czytelniczy pod tytułem „Choinkowi goście”. Na bombkach wiszących na papierowej choince namalowane były postaci z lektur książkowych. Zadanie polegało na odgadnięciu tytułu książki oraz jego prawidłowym zapisaniu. Najwięcej kłopotu sprawiło uczestnikom rozpoznanie na bombce Anaruka z książki Czesława Centkiewicza „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”. 

Poprawnych odpowiedzi było dużo, a drobne upominki otrzymali: Natasza Konieczka z kl. 4 a, Martyna Rybacka z kl. 4 a, Maja Spychalska z kl. 4 a, Olek Tomal z kl. 4 a, Marta Waszek z kl. 4 a, Konrad Pawlik z kl. 4 b, Laura Berkowska z kl. 4 c, Bartosz Głasek z kl. 6 a oraz Natalia Matuszewska z kl. 6 c.  (A.P.)

A Mikołaj pędzi, gna!

W kalendarzu naszej szkoły od wielu lat znajduje się barwna impreza rozpoczynająca zimę, pod nazwą „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. W tym roku w prawdziwie świąteczny nastrój wprowadziliśmy się już 2 grudnia. To już trzynasta edycja wspólnej zabawy naszych podopiecznych i całego środowiska związanego ze szkołą.
Choć aura tego dnia była dość rześka, to frekwencja jak zwykle fantastycznie dopisała. Pięknie przystrojona aula i główny hol już przed godz. 16. zapełniły się kolorowymi, przebranymi w mikołajkowe i śnieżynkowe stroje, uśmiechniętymi postaciami.
Zebrani w sali widowiskowej mogli obejrzeć występ artystyczny w wykonaniu uczniów klas III, wypełniony śpiewem, tańcem i wierszykami. Na uwagę zasługiwał również wystrój sceny, jak i piękne kostiumy młodych aktorów. Dużą atrakcją okazała się jak zwykle postać Mikołaja, który przyniósł wszystkim dzieciom paczki, zamówione przez Radę Rodziców. Nie mniej zachwytu budziły dwie Śnieżynki, towarzyszące Mikołajowi.


W dalszej części programu można było podziwiać zapierające dech w piersiach pokazy taneczne różnych formacji ze szkoły tańca „Omem”. Nie zabrakło wśród nich wielu naszych uczniów. 
Następnie prowadząca imprezę, Pani Anna Łubniewicz zaprosiła wszystkie maluchy do „zabawy z Mikołajem”. Tańce w barwnych korowodach trwały bardzo długo, zwłaszcza gdy do radosnej zabawy zaprosiła dzieci p. Małgorzata Miękczyńska.
W tym czasie nasi goście raczyli się ciepłymi bądź zimnymi napojami w zaaranżowanej kawiarence, a także smakowali pyszne domowe ciasta i sałatki, przyrządzone przez rodziców uczniów. 
Przygotowany wspólnym wysiłkiem kiermasz świąteczny zachęcał do nabywania ręcznie zrobionych kartek bożonarodzeniowych, stroików oraz wielu ozdób. Jak zwykle ogromnym powodzeniem cieszył się punkt z upominkami, losowanymi przez dzieci. 
Mamy nadzieję, że impreza dostarczyła dzieciom i ich rodzinom oraz przybyłym gościom wielu pozytywnych wrażeń. Akcja miała też cel charytatywny. 
Przedsięwzięcie powiodło się dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji, rodziców i nauczycieli oraz naszych kochanych uczniów. Cieszymy się również z tak licznego udziału miejscowej społeczności w życiu szkoły. Wszystkim z głębi serca dziękujemy.

Koordynatorem działań była pani Barbara Kuryło-Czerenda.

Konkurs literacki o uzależnieniach

W listopadzie w naszej szkole przeprowadzono konkurs literacki dla klas IV i V pn. „Środki psychoaktywne wrogiem szczęśliwego dzieciństwa”.  Jego celem było pobudzenie świadomości uczniów, dotyczącej szkodliwości zażywania środków zmieniających świadomość oraz promowanie postaw abstynenckich.

Konkurs ogłoszono 3 listopada. Do 22.11, czyli ostatecznego terminu zgłaszania prac, napłynęło 17 wierszy i opowiadań. Poziom okazał się bardzo wysoki. Wszystkie prace są wartościowe pod względem merytorycznym, jak i literackim. Jury, mając bardzo trudne zadanie, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.

W klasach IV laureatami zostali:

I miejsce: Wiktoria Kantyka

II miejsce: Laura Berkowska

III miejsce: Jan Kricki

Wyróżnienia: Natalia Kalenka i Martyna Knap

W kategorii klas V:

I miejsce: Maja Bujak

II miejsce: Julia Jeziorna

III miejsce: Oliwia Basiejko

Wyróżnienia: Hanna Wieczorek i Kornelia Polańska

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a wręczono je podczas apelu, na którym omówiono i podsumowano konkurs. Z najciekawszych prac powstała gazetka ścienna na głównym holu szkoły. Informacja o wynikach konkursu, jaki i niektóre prace literackie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na miejskim portalu.

Szkolnym organizatorem była p. pedagog K. Kluska oraz nauczyciele poloniści: p. K. Hanasz i p. W. Wieczorek, którzy również oceniali zgłoszone prace. Skład jury uzupełniły panie dyrektor: M. Bujakowska i W. Ogińska. Zadanie sfinansowano ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (ww)

Prace laureatów do pobrania na stronie UM: 

http://www.swidwin.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=4207

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada po raz pierwszy w Polsce obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął 7 listopada Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowienie takiego dnia ma na celu uświadomienie dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypominać, że mają tych praw zawsze przestrzegać.

20 listopada to również 25. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka.

Nasza szkoła również włączyła się w te obchody, organizując 20 listopada kampanię informacyjną, rozmowy z dziećmi oraz wesołe, aktywne przerwy międzylekcyjne, podczas których p. Wioletta Ogińska, szkolny rzecznik praw ucznia oraz p. Katarzyna Kluska, pedagog szkolny, przypominały uczniom o ich prawach, odczytując m. in. specjalny list od Rzecznika Praw Dziecka. Oto fragment listu:

"Chcielibyśmy, aby ten dzień trwale wpisał się w szkolną tradycję. Mamy nadzieję, że mądrej dyskusji będzie towarzyszył uśmiech i zabawa, a od tego roku 20 listopada stanie się Wielkim Dziecięcym Świętem."                                                                                  (ww)


 

SUKCES BARTKA

Bartosz Głasek, uczeń klasy VIa został wyróżniony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w konkursie na prezentację multimedialną "Rasizm - Jestem Przeciw". Uroczystość podsumowująca konkurs oraz konferencja naukowa poświęcona tej tematyce odbyły się 18 listopada 2014r. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Więcej:  http://www.sp2swidwin.pl/osiagniecia-uczniow/konkursy/


Tydzień z e-Twinning

W ostatnim tygodniu października odbyła się w naszej szkole akcja programu e-Twinning. 

e-Twinnnig to łączenie i współpraca  szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych  oraz  przybliżanie uczniom problemu szeroko pojętego partnerstwa w Europie. W tym roku przewodniczyła akcji  idea  Unii  Europejskiej oraz pytanie:  Jak być  świadomym Europejczykiem w Zjednoczonej Europie? Odpowiedzi  kryły się w zabawach organizowanych na przerwach (np. malowanie flag na twarzy przez uczennice klasy VI b), kolorowych i ciekawych gazetkach  informacyjnych oraz lekcjach  wprowadzających do tematyki państw członkowskich.

Akcja zakończyła się quizem, w którym wzięli udział chętni uczniowie naszej szkoły, świadomi Europejczycy! W zabawie wyszczególniono trzy pierwsze miejsca. Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Bosek  (kl. Va), drugie miejsce przypadło Bartoszowi Głasek (kl. VI a), trzecie miejsce wywalczył Patryk Feczan (kl. Va). Gratulujemy!

Organizatorkami akcji były Panie Anna Bujak i Marlena Kaunecka - nauczycielki języka a angielskiego, które serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom zabawy za udział i zaangażowanie w akcję.

            (mk)


96. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W czwartek 13 listopada wszyscy uczniowie i nauczyciele Dwójki uczestniczyli w pięknym apelu przygotowanym przez naszych podopiecznych pod kierunkiem p. M. Odyniec, p. K. Hanasz i p. R. Ussa.  

11 listopada delegacja oraz poczet sztandarowy uczestniczyli w miejskich obchodach Dnia Niepodległości.

ŚNIADANIE DAJE MOC

W piątek, 7 listopada 2014 r. uczniowie klas trzecich przygotowali i uczestniczyli we wspólnym śniadaniu, włączając się tym samym do programu ,,Śniadanie Daje Moc”, objętego patronatem 13 Kuratoriów Oświaty na terenie naszego kraju.

Celem tego programu  jest zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki i  lepiej koncentrują się podczas zajęć. To najlepszy początek dnia.

Więcej o programie:  http://www.sniadaniedajemoc.pl/idea-programu,1.dhtml

                                                                                                   U. O.


 XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY im. majora Marka Gajewskiego

5 listopada 2014 roku uczniowie klas VI wzięli udział w I etapie - szkolnym XX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972- 1514. Od Cedyni do Orszy".

Uczestnicy konkursu przez 90 minut rozwiązywali test za który mogli uzyskać 35 punktów.   

Szkolna komisja konkursowa w składzie: Maria Odyniec, Anna Łubniewicz i Klaudia Hanasz zakwalifikowała do II etapu - rejonowego zwycięzców konkursu. Są to następujący uczniowie:

I miejsce - Michał Włodarczyk (klasa VI a)

II miejsce  - Wojciech Derwisz (klasa VI a)

III miejsce - Szymon Majka  (klasa VI b) 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w etapie rejonowym, który odbędzie się 10 grudnia 2014 r.

                                                                                                                    (M. J. Odyniec)

Dzień Edukacji Narodowej

W Dzień Nauczyciela, tuż po godzinie 10. byliśmy świadkami niezwykłego widowiska, zrealizowanego przez Samorząd Uczniowski specjalnie dla pracowników naszej szkoły.

Występy - składające się z sympatycznych scenek szkolnych (uczniowie w maskach nauczycieli i pracowników obsługi), przepięknych życzeń, wierszy i piosenek - przygotowane zostały przez uczniów klas piątych i szóstych (głównie Va i VIb ) pod kierunkiem p. Anny Łubniewicz, p. Renaty Tomal i p. Roberta Ussa. Nie zabrakło tradycyjnych tanecznych popisów szkolnego zespołu Smashing Dance. Gama wrażeń była przeogromna, o czym świadczą zarówno łzy wzruszenia, jaki łzy od śmiechu na twarzach nauczycieli.

Program artystyczny pokazał, o czym na zakończenie wspomniała pani dyrektor Magdalena Bujakowska, jak ważny jest nauczyciel w życiu dziecka. I odwrotnie: że bez uczniów nie byłoby szkoły!

Wszystkim artystom należą się ogromne brawa i podziękowania.

                                                                                                            (ww)  fot. Paulina Kosińska

WIERSZEM WSPOMINAJĄ LWÓW

Recytujący uczniowie naszej szkoły świetnie wypadli w jubileuszowym XV Powiatowym Konkursie Poezji i Piosenki Lwowskiej, który odbył się w świdwińskim zamku 11 października br. Nasi reprezentanci prezentowali się w zróżnicowanym repertuarze opiewającym Lwów i dawne w nim życie. Każdy deklamował po dwa wiersze.

W kategorii uczniów z klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła Kinga Laser, drugie - Jaś Kricki, trzecie - Marysia Sobota. Wyróżnienie otrzymał Konrad Firsiof. Ładnie zaprezentowali się także pozostali reprezentanci Dwójki: Wiktoria Kępa i Paulina Sikorska. Instruktorami uczniów są nauczyciele poloniści - p. Klaudia Hanasz (opiekunka Jasia), p. Anna Łubniewicz (Wiktorii), p. Wiesław Wieczorek (Kingi, Marysi, Konrada i Pauliny).

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za trud włożony w przygotowanie się do konkursu.                                                                                                                                                                (ww)

SZKOLNE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Za nami szkolne etapy kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z języka polskiego i z matematyki. Pierwszy z nich odbył się 6 października, drugi natomiast dzień później. Wyniki tych najważniejszych w szkole podstawowej konkursów przedstawiają się następująco:


Szkolny Konkurs Języka Polskiego:
1. Michał Włodarczyk, kl. VIa - 40pkt.
2. Wojciech Derwisz, kl. VIa - 36 pkt.
3. Wiktoria Kępa, kl. Vb - 33pkt. 
4. Zuzanna Meissner, kl. VIa - 31pkt. 

Szkolny Konkurs Matematyczny:

1. Michał Włodarczyk - 32 pkt. (maks.) 
2. Wojciech Derwisz - 18pkt.
3. Bartosz Tatys - 16pkt. 
4. Paweł Prochera - 15 pkt. 
(wszyscy z klasy VIa)

Wszyscy w/w laureaci konkursów szkolnych zakwalifikowali się do kolejnego, rejonowego etapu. Ten odbędzie się w świdwińskim gimnazjum: 13 listopada (j.polski) i 14 listopada (matematyka). Gratulujemy laureatom i trzymamy kciuki za sukces na dalszych etapach.

ORGANIZATORZY: Anna Łubniewicz i Wiesław Wieczorek/ Katarzyna Ciuła i Renata Tomal     (ww, 2014-10-08)

RELACJA Z WYCIECZKI SZLAKIEM REGI, W KTÓREJ UCZESTNICZYLI NASI UCZNIOWIE: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.766192713439752.1073741859.447098882015805&type=1

Internetowy Teatr Telewizji

3 października 2014 roku uczniowie klas IV naszej szkoły obejrzeli spektakl pt. „Robale”, transmitowany przez TVP, w ramach projektu Internetowego Teatru TVP dla szkół. Jest to nowatorska inicjatywa wykorzystująca nowoczesną technologię, jako sposób dotarcia ze sztuką do masowej młodej widowni.

Grany na żywo spektakl, tym razem w kieleckim Teatrze Kubuś, odbierany był w tym samym czasie przez kilkutysięczną społeczność uczniowską w całej Polsce, za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej.

Uczniowie mieli okazję do zajrzenia w głąb ziemi, gdzie żyją w swoim podziemnym świecie dwie kłótliwe dżdżownice, turkucie oraz kret. Tytułowe robale wiodą zwykły, codzienny żywot, kłócąc się ze sobą od czasu do czasu. Jednak rodzina, która wykupiła działkę na terytorium bohaterów, wprowadza dużo zamieszania w ich życie. Nowa sytuacja zagraża bezpieczeństwu robali, ale też pozwala dostrzec absurdalność dotychczasowych kłótni i wyzwala w nich poczucie solidarności.

Spektakl w zabawny i ciekawy sposób uświadomił naszym dzieciom, że nie warto tracić czasu na spory.

                                                                                                               A.Ł.

UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA DWÓJKI  

26 września 2014 roku kolejny rocznik pierwszoklasistów składał uroczyste ślubowanie i był pasowany na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie. Uroczystość przebiegała pod hasłem „Ślubuję Ci, Szkoło".

Tegoroczne ślubowanie było wyjątkowe, ponieważ pierwszy raz ślubowały również dzieci 6-letnie, które zgodnie z nowym rozporządzeniem rozpoczęły w tym roku naukę w klasie pierwszej. W uroczystości wzięło udział pięć klas: Ia, Ib, Ic, Id, Ie wraz z wychowawczyniami – panią Urszulą Włodarczyk, panią Moniką Wieczorek, panią Ireną Paszkiewicz, panią Anną Brączyk, panią Barbarą Kuryło-Czerendą, które pięknie przygotowały dzieci do tej ważnej chwili.

Pierwszaki zaprezentowały program artystyczny, składający się z piosenek i wierszy. Odpowiadały na szereg pytań, związanych ze szkołą i ojczyzną. Zdany przez nich egzamin odebrała pani dyrektor, panie wicedyrektor, zaproszeni goście, rodzice, starsi i młodsi koledzy oraz koleżanki.

Po występach nastąpiła część oficjalna, kiedy to uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły. Następnie panie dyrektor pasowały każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia ogromnym ołówkiem. Później prawdziwi już uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne, a pani dyrektor złożyła dzieciom życzenia wielu sukcesów w nauce.

Z kolei głos zabrali przybyli goście i złożyli na ręce klas pierwszych drobne upominki. Nie zabrakło także przedstawicieli samorządu uczniowskiego, którzy życzyli pierwszakom sukcesów w nauce i zapewniali o pomocy i opiece  w szkole i poza nią. Dużą niespodzianką dla przybyłych rodziców była prośba dzieci o złożenie przez nich również specjalnego ślubowania zobowiązującego ich do wspierania dzieci w rozwoju, nauce i kochania każdego z nich takim jakim jest. Wzruszeni Rodzice i opiekunowie złożyli przysięgę dumnie trzymając palce złożone do ślubowania.

Na koniec uroczystości uczniowie klas zerowych zaprezentowali krótki występ artystyczny, przygotowany specjalnie dla klas pierwszych. Potem była chwila na pamiątkowe zdjęcia.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości: pani U. Włodarczyk (koordynator uroczystości z klas pierwszych), panu A. Dzik (oprawa dźwiękowa),  pani J. Soboniak i M. Kantyka (dekoracje w auli).

W końcu dzieci,  pełne wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców udały się do domów. 

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji uroczystości Rodzicom z klas pierwszych.                                                                        

                                                                                                                        (M.W.)

UWAGA UCZNIOWIE NAJSTARSZYCH KLAS!

6 X o godz. 13.30 w sali nr 9 odbędzie się Szkolny Konkurs Języka Polskiego, natomiast 7 X o godz. 8.00 w sali nr 1 przeprowadzony zostanie Szkolny Konkurs Matematyczny. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału u swoich nauczycieli tych przedmiotów.

Świdwin, 20 IX 2014r.


 


ZA PÓŁ ROKU, 1 IV 2015 - "SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW":

 http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left


Relacja z gry miejskiej, organizowanej przez nasze Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.752021391523551.1073741857.447098882015805&type=1

Zapraszamy na pozostałe imprezy turystyczne:

https://www.facebook.com/PTTK.Swidwin?ref=hl

 


POMAGAJMY ZUZI  - TO TAKIE PROSTE!

Zajęcia z udziałem naszej koleżanki Zuzi:

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014-2015

Pierwszego września cała społeczność szkolna zgromadziła się w auli na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2014/2015. Prowadzący p. Ireneusz Michałek powitał przybyłych gości, pracowników szkoły, naszych kochanych uczniów i ich rodziców.

Część artystyczną rozpoczął akcent patriotyczny. Uczniowie klasy 3a pod kierunkiem p. Marioli Odyniec i p. Małgorzaty Zastockiej przypomniały i uczciły 75. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Złożono też kwiaty w kąciku patronki szkoły.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Magdalena Bujakowska, dziękując młodym artystom. Pani dyrektor niezwykle ciepło powitała całą społeczność szkolną dwójki, życząc gronu pedagogicznemu, wszystkim uczniom i pracownikom szkoły wytrwałości i wielu osiągnięć w nowym roku szkolnym.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie wszystkich klas udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, którzy przedstawili im plan zajęć na najbliższy tydzień oraz omówili sprawy organizacyjne. Nie obyło się bez wspomnień oraz pełnych humoru rozmów towarzyskich w wakacyjnej jeszcze atmosferze.     

W  tym roku szkolnym naukę rozpoczęło 5 klas pierwszoklasistów, w tym dwie klasy dzieci 6-letnich.  Po uroczystości w auli szkolnej dzieci z wychowawcami udały się do klas, gdzie otrzymały, podobnie jak pierwszoklasiści w całej Polsce nowy podręcznik „Nasz Elementarz”, który z przejęciem i zaciekawieniem mogły obejrzeć po raz pierwszy. Od tego dnia razem poznają świat i uczą się na lekcjach  nowych, fascynujących rzeczy.


 

WOJCIECH DERWISZ - LAUREATEM

24. OGÓLNOPOLSKIEGO MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO!

W dniach 31 maja -1 czerwca 2014 roku w świętokrzyskich Starachowicach odbywał się Dziecięcy Festiwal Słowa, czyli XXIV Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski. Jego przebieg relacjonuje Wojtek Derwisz, uczeń klasy V a:

 "Uczestników podzielono na dwie kategorie: pierwsza - klasy 0-III, druga - klasy IV-VI. W mojej kategorii występowało 39 osób z różnych województw. Prezentacje odbywały się w sobotę, w kilku tzw. koncertach, aby jury i publiczność miały czas na odpoczynek. W niedzielę, czyli w Dzień Dziecka odbyły się warsztaty dla uczestników, a po nich i próbie - uroczysty koncert galowy, podczas którego kilku recytatorów - w tym ja - tworzyło krótkie przedstawienie z wykorzystaniem konkursowych utworów. Mój repertuar składał się z prozy - fragmentu książki napisanej przez René Goscinnego i zilustrowanej przez Jean-Jacques'a Sempégo pt. "Nowe przygody Mikołajka", a także wiersza Jana Brzechwy pt. "Jeż, który zaspał". Po spektaklu nastąpiło ogłoszenie wyników, które okazało się dla mnie bardzo pomyślne."

Wojtek zajął bowiem I miejsce i został laureatem "Złotego Klucza do Tajemnic Wszechświata". To ogromna radość i satysfakcja, zwłaszcza dla rodziców chłopca oraz starszego brata, którzy towarzyszyli mu w wyprawie do Starachowic i mają swój duży udział w przygotowaniu Wojtka. Warto przypomnieć, że wcześniej Wojtek  został laureatem eliminacji powiatowych i wojewódzkich Małego Konkursu Recytatorskiego, które odbyły się odpowiednio: na Zamku w Świdwinie oraz w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie-Dąbiu.

Protokół z konkursu dostępny jest na stronie organizatora, Starachowickiego Centrum Kultury, które doskonale zorganizowało i przeprowadziło imprezę finałową: http://sck.org.pl/protokol-z-posiedzenia-rady-artystycznej-xxiv-ogolnopolskiego-malego-konkursu-recytatorskiego/

                                                                                                            Opiekun szkolny Wiesław Wieczorek

Dzień Dziecka - NAUCZYCIELE DLA UCZNIÓW

2 czerwca 2014 r. w naszej szkole z okazji Dnia Dziecka odbyła się realizacja projektu pod hasłem ,,Nauczyciele dzieciom”, w ramach którego można było zobaczyć przedstawienie pt. ,,Witajcie w Naszej Bajce”. W rolę aktorów wcielili się chętni nauczyciele.  Scenariusz został oparty o wybrane i znane wiersze J. Tuwima i J. Brzechwy.  

Radość z realizacji tego przedsięwzięcia była obopólna - dzieci szczerze zachwycone, że widzą na scenie swoich nauczycieli w kolorowych, zabawnych strojach i perukach oraz nauczycieli, którzy mogli sprawić przyjemność swym wystąpieniem uczniom.

Zaczarowany pociąg wyruszył ze Świdwina do Krainy Fantazji. Zatrzymując się kolejno na każdej bajkowej stacji, można było poznać wielu ciekawych bohaterów, m. in. Pana Kleksa, Samochwałę, Kłamczuszkę, Skarżypytę czy Pana Hilarego. Każdy z nich opowiedział niezwykłą historię, wprowadzając tym samym uczniów w niezwykły świat fantazji. Pasażerowie zaczarowanego pociągu kolejno przejeżdżając przez magiczne miejscowości uczyli dzieci śpiewu i pląsów. Na stacji w Krainie Tańca można było zobaczyć również zespół ROMA Świdwin, który porwał wszystkich swą muzyką i ruchem do zabawy.

Baśniowa przygoda oczarowała nie tylko małych widzów ale i aktorów, dając im nowe pomysły i inspiracje na przyszły rok.

Przedstawienie zostało przygotowane przez Alicję Dadacz, a w rolach głównych wystąpili: Konduktor - Anna Oleńczuk, Pan Hilary - Anna Drozd-Marecka, Pan Tralaliński - Iwona Łuczków, Pan Kleks - Alicja Dadacz, Samochwała- Anna Brączyk, Kłamczuszka - Wioletta Ogińska, Skarżypyta - Urszula Ochnio, Krasnoludek - Magdalena Kantyka, Król Baj - Monika Wieczorek.

Wszystkim aktorom serdecznie dziękuję.                               

                                                                                                                              Alicja Dadacz

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 maja uczniowie naszej szkoły pod opieką pań Beaty Fudali i Jolanty Soboniak wzięli udział w świetnie zorganizowanej imprezie integracyjnej z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w ZSS w Sławoborzu.

Na miejscu czekały na nas rozmaite atrakcje i wiele wzruszających przeżyć. Oglądaliśmy występ zespołu ,,Pasja", pokazy sportowe oraz taneczne i muzyczne popisy. Uczestniczyliśmy w konkursach, mieliśmy także okazję spróbować swoich sił podczas wspólnego aerobiku. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz karate, także z udziałem uczniów Dwójki.

Podziwialiśmy wystawę fotograficznych prac konkursowych na temat przyjaźni. Podobnie, jak wszyscy uczestnicy, mogliśmy głosować na najładniejsze zdjęcia. Prace naszych koleżanek i kolegów okazały się najciekawsze - przypadły bowiem do gustu największej liczbie oceniających. Odzwierciedlają to wyniki końcowe:

1. Marcelina Greszata (kl. VIa)

2. Hanna Wieczorek (kl. IVa)

3. Julia Kopaczewska (kl. VIa)

Wyróżnienia: Julia Szałkowska i Mateusz Borowy.

Po ogłoszeniu wyników Integracyjnego Konkursu Plastycznego „W kręgu przyjaźni” okazało się, że również w nim osiągnęliśmy sukcesy:

- II miejsce w kat. klas IV-VI zajęła Zuzanna Szatkowska,

- III miejsce w kat. klas I-III zajęła Wiktoria Iskra,

- wyróżnienie otrzymał Jakub Wojewódzki.

W dalszej części wzięliśmy udział w zabawach na dmuchanych zamkach, po nich czekał na nas posiłek i napoje. Przy dźwiękach muzyki czas spędzaliśmy w miłej atmosferze. Pogoda również dopisała.    

                                                                                                                      (ww) fot. Paulina Kosińska


 

PIKNIK RODZINNY

23 maja 2014 R. odbył się w naszej szkole kolejny majowy festyn rodzinny, tym razem zorganizowany pod hasłem „DWÓJKA - SZKOŁĄ AKTYWNOŚCI”.

Tego dnia teren wokół szkoły był miejscem wspólnej zabawy i serdecznych spotkań wszystkich, którzy czują się związani z „Dwójką”: uczniów, ich rodziców i dziadków, a także nauczycieli. Nie zabrakło dostojnych gości. Ponieważ było to piątkowe popołudnie, odwiedziło nas wiele osób. Dla nich właśnie przygotowano szereg atrakcji.

Od godziny 15.45 „pod gołym niebem” rozbrzmiewała muzyka, zapraszająca do zaaranżowanej na płycie boiska kawiarenki.

 O godz. 16.00 „na scenie” pojawił się zespół wokalno-instrumentalny First Wings, działający w Klubie Garnizonowym, składający się z młodzieży   świdwińskich szkół. Opiekunem zespołu jest pan Rafał Nizioł. Przy aplauzie publiczności grupa wykonała kilka standardów współczesnej muzyki rozrywkowej.  Następnie prowadząca imprezę pani Anna Łubniewicz przedstawiła program pikniku, rozkład rodzinnych konkursów sportowych, po czym zaprosiła panią dyrektor Magdalenę Bujakowską oraz przewodniczącą Rady Rodziców panią Annę Wójcik, które serdecznie powitały wszystkich uczestników i podsumowały realizowany w bieżącym roku szkolnym program „Bezpieczna Dwójka”.

Prowadząca  ogłosiła rozpoczęcie wykonywania prac plastycznych na murach ogradzających szkołę. Prace nawiązywać miały do hasła „Aktywna szkoła”, a przedstawiciele każdej klasy mieli za zadanie zilustrować jedną (wylosowaną) dyscyplinę sportową. Ogłoszono też  konkursu na „Super Rodzinkę", czyli najliczniejszą rodzinę na pikniku. Na jednym z boisk odbyła się zabawa integracyjna z balonami wypełnionymi wodą – czyli pełna radości rywalizacja między klasami szóstymi.

W części artystycznej jako pierwsze wystąpiły dzieci z grup zerowych i oddziału przedszkolnego, które przedstawiły barwny program pt. "Koncert dla Mamy i Taty". Po nich swój równie piękny program, pod okiem wychowawczyń,  zaprezentowali pierwszoklasiści.

Wkrótce po "maluchach" sceną zawładnęli tancerze tańca towarzyskiego Jakub Majchrzak z partnerką Alicją Majchrzak.

Po nich przyszedł czas na bardzo oczekiwany występ laureatów szkolnego konkursu You Can Dance. Kolejno prezentowali się: zespół "Smashing Dance", złożony z utalentowanych piąto- i szóstoklasistów. Drugim zespołem było trio taneczne: Wiktoria, Marta i Ewa. Dodatkowo jako trzecie zatańczyły Kamilka i Róża z klasy "0b". W ostatniej odsłonie zaprezentował się i zachwycił zgromadzonych zespół romski, pod kierunkiem pani Anny Solus, dając zapierający dech w piersiach pokaz wokalno-taneczny.

Przez cały czas na bocznych boiskach trwały zabawy integracyjne i konkurencje sportowe z udziałem dzieci i rodziców. Była możliwość pomalowania twarzy, jak również obejrzenia kolekcji kart telefonicznych. Ponadto każdy mógł wylosować miły upominek ze zgromadzonych przez uczniów i rodziców fantów.

Chętni mogli zregenerować siły przy pysznych kiełbaskach z grilla czy sałatkach, przygotowanych przez rodziców i nauczycieli. Niektórzy raczyli się wspaniałymi ciastami (upieczonymi również przez rodziców), a także kawą, herbatą i chłodnymi napojami – czyli dla każdego coś dobrego!

Na koniec wręczono puchary za konkurencje sportowe (dokonali tego prowadzący zawody pan Ireneusz Michałek i pan Robert Chaiński). Rozstrzygnięto również konkurs Super Rodzinka. Zwycięzców uhonorowała pani Anna Marecka.

Koordynatorką akcji była pani Monika Bryła. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy oraz tym, którzy tego dnia byli w "Dwójce" i spędzili to popołudnie z nami. Wiemy, że zawsze można na Was, liczyć. Do zobaczenia!

                                                                                                                                            fot. i tekst.ww


 

Pamiętamy o majowych świętach

W środę 30 kwietnia, tuż przed długim weekendem, odbyła się w naszej szkole akademia poświęcona majowym świętom i rocznicom.

W trakcie piosenki "To był maj", na scenie, zaaranżowanej na szkolną pracownię historyczną, wchodzą uczniowie - w jednolitych strojach: białe koszule, spódniczki i spodnie, kolorowe szelki i okulary; włosy dziewcząt poupinane 2 kokardami (biała i czerwona), z żółto-niebieskimi tarczami Dwójki na piersiach. Na scenie stoi kilka ławek szkolnych, na stojaku wisi mapa współczesnej Polski. W tle kwiecista dekoracja z hasłem "To był maj...". Pod sceną znajduje się stojak z flagami Polski i Unii Europejskiej.

Chwilę później do auli i na scenę wbiega tanecznym krokiem uosobiony miesiąc Maj (Emilka Świś) - w kwiecistym przebraniu: długa suknia w kwiaty, wianek na głowie - który przyszedł przypomnieć uczniom o ważnych dniach piątego miesiąca roku. Rozpoczyna się rozmowa między Majem a młodzieżą, która przypomina sobie coraz więcej informacji zdobytych w szkole. Wspominane są m. in. Święto Solidarności Ludzi Pracy, 10. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, Święto Flagi Państwowej, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki czy ważne wydarzenia związane ze św. Janem Pawłem II. Poszczególne rocznice  zilustrowane zostały piosenkami i sytuacjami, w których uczestniczą uczniowie podczas lekcji. Towarzyszą im rozmaite rekwizyty symbolizujące to, co polskie. Nie brak pięknych strof mówiących o ojczyźnie.

Całość kończy się zaproszeniem do wspólnego odśpiewania hymnu państwowego, co pięknie czynią wszyscy obecni na apelu uczniowie naszej szkoły - od oddziału pięciolatków począwszy, aż po klasy szóste.

Akademię przygotowali uczniowie klasy 5b (Magda Pawlik, Szymon Majka, Staś Wasilewski, Jacek Robak, Paulina Kosińska, Konrad Firsiof, Oliwka Suszyńska, Emilka Świś), 5a (Wiktoria Kisiel),  pod kierunkiem p. Wiesława Wieczorka, którzy wspólnie napisali scenariusz i pracowali nad realizacją. Oprawą muzyczną i nagłośnieniem zajął się p. Robert Uss. Dekorację wykonała p. Jolanta Soboniak. Chór uzupełniły czwartoklasistki: Wiktoria Bujak (4a) i Kornelia Polańska (4c).

Dzięki tej scenicznej lekcji historii majowe święta stały się nam bliższe i bardziej zrozumiałe. Postaramy się pamiętać słowa pani dyrektor Magdaleny Bujakowskiej podsumowujące uroczystość: "Pamiętajmy, że jesteśmy Polakami" i że to, co polskie, jest zawsze bliskie naszemu sercu.

                                                                                                          Uczniowie kl. 5b z wychowawcą

 Wyróżnienie dla naszej szkoły

Dzięki zaangażowaniu pani Małgorzaty Zastockiej nasza szkoła znalazła się wśród 4 placówek nagrodzonych w wojewódzkim konkursie "112:Nagły wypadek!".  

Konkurs, zorganizowany przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, skierowany był do nauczycieli i polegał na przeprowadzeniu godziny wychowawczej propagującej wiedzę o numerze alarmowym 112. Uczestnicy musieli  przesłać konspekt i materiały dokumentujące przebieg zajęć. W naszej szkole wszyscy wychowawcy przeprowadzili zajęcia na ten temat ze swoimi klasami wychowawczymi, a scenariusze tych lekcji zostały zgromadzone u dyrektora.

W konkursie ZUW udział wzięła p. Małgorzata Zastocka wraz z klasą II a (integracyjną).  Uroczystość, podczas której nastąpiło jego rozstrzygnięcie, odbyła się w piątek 25 kwietnia w sali rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Nagrody rozdali wicewojewoda Ryszard Mićko oraz kurator oświaty Maria Borecka. W spotkaniu uczestniczyła wyróżniona p. Małgorzata Zastocka wraz 10-osobową delegacją uczniów. Dzieci otrzymały upominki i brały udział w poczęstunku, następnie zwiedzały Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które działa w ZUW.

                                                                                                                                                 (mz/ww)

KONKURS EKOLOGICZNY NA DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi – to akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

Z tej to okazji 28 kwietnia 2014r. odbył się w naszej szkole konkurs ekologiczny dla klas V, który przeprowadzono w VI grupach (po dwie z klas Vabc). Turniej składał się z konkurencji teoretycznych, praktyczno-sportowych oraz plastycznej. Po dogrywce zwyciężyła jedna z grup reprezentujących klasę Va, minimalnie pokonując zespół z Vb. Zabawa była ciekawa i emocjonująca, ale co najważniejsze - pogłąbiła świadomość ekologiczną i uczestników, i widzów z klas IV-VI, kibicujących swoim przedstawicielom.

Imprezę przygotowała i poprowadziła p. Beata Fudali.

PRIMA APRILIS CAŁKIEM NA SERIO

Tegoroczny 1 kwietnia to bardzo ważny dzień dla uczniów najstarszych klas, którzy zdawali dziś swój pierwszy egzamin państwowy - SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY.

Rozpoczął się on o godz. 9:00 i trwał godzinę. Uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające wiedzę z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Do zdobycia było maksymalnie 40 punktów. Prace uczniów sprawdzać będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej, dlatego do sprawdzianu mieli obowiązek przystąpić wszyscy uczniowie klas szóstych. Jeśli tego nie zrobili, na koniec roku nie otrzymają świadectwa. W naszej szkole sprawdzian pisało 50 szóstoklasistów.Egzaminy z ubiegłych lat pokazały, że największe problemy sprawiają uczniom zadania z matematyki, najpewniej zaś czują się w części sprawdzającej czytanie ze zrozumieniem i korzystanie z informacji. Czy tak będzie i teraz? Na oficjalne wyniki trzeba poczekać do końca maja. 

Wierzymy, że efekty będą bardzo dobre:) 

Teraz czas na chwilę wytchnienia od nauki... Trzy dni rekolekcji przed nami.Dzień otwarty

W środę 26 marca, dyrekcja oraz nauczyciele naszej szkoły mieli zaszczyt gościć przyszłych pierwszoklasistów, uczniów klasy „0”, oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców. Spotkanie rozpoczęło się o 16.00 w auli, gdzie nasi goście powitani zostali przez panią M. Bujakowską. Pani dyrektor pięknie zaprezentowała naszą szkołę i przedstawiła pracujących w niej nauczycieli. Po krótkim zapoznaniu się z przyszłymi uczniami Dwójki, zaprosiła na scenę uczniów którzy wystąpili z programem artystycznym. Przez cały czas można było śledzić prezentację multimedialną ilustrującą codzienne życie Dwójki.

Nadszedł czas na upragniony moment "maluchów", czyli zwiedzanie szkoły. A było co oglądać! Panie Aneta Mrowińska, Anna Oleńczuk i Anna Brączyk  „porwały” dzieci do „magicznych pociągów” i zabrały na „wycieczkę” po szkole. Najpierw zobaczyły klasy starszych uczniów, potem „serce szkoły”, czyli świetlicę o wdzięcznej nazwie „Bajkowe studio”, następnie salę komputerową, bibliotekę, multimedialną pracownię językową, salę gimnastyczną, szatnie, gabinet stomatologiczny oraz czytelnię, by na końcu ujrzeć sale, w których będą od września spędzać wiele czasu. W niektórych zwiedzanych miejscach odbyły się zabawy i krótkie zajęcia dla dzieci.

Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze – dzieci mogły zajrzeć do każdego kąta swojej przyszłej szkoły, a rodzice poznać przyszłe wychowawczynie i nauczycieli swoich pociech.

Dla nieobecnych, a zainteresowanych ofertą „Dwójki” podajmy kontakt, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje: Sekretariat szkoły tel. (O94)3652234, e-mail: sp2swidwin@op.pl, strona internetowa szkoły: www.sp2swidwin.pl oraz osobiście w godz. 8.00-14.00 przy ul. Armii Krajowej 19.

GALERIA ZDJĘĆ Z TEGO DNIA: http://www.sp2swidwin.pl/galeria-rozmaitosci/

 

Świetnie znają mitologię grecką

24 marca 2014 r. o godzinie 12.45 w sali nr 8 odbyła się kolejna edycja cieszącego się dużą popularnością Szkolnego Konkursu Mitologicznego.

Uczestniczyli w nim pasjonaci kultury antycznej - uczniowie klas piątych i szóstych, którzy długo przygotowywali się do konkursu na lekcjach języka polskiego, historii oraz w ramach kół zainteresowań czy podczas samodzielnej lektury. Uczniowie zapoznali się z zalecanymi publikacjami na ten temat, m. in. Jana Parandowskiego, Wandy Markowskiej, Nikosa Chadzinikolau, Roberta Gravesa czy Wojciecha Rzehaka.

Do konkursu przystąpiło 16 uczestników, wyłonionych w drodze eliminacji klasowych, którzy rozwiązywali test z zadaniami otwartymi. Poziom rywalizacji był wysoki i wyrównany, o czym świadczą podwójne miejsca "na podium".

Pierwsze miejsce zajęły Zuzanna Szatkowska i Julia Szałkowska, drugie Zuzanna Jasińska oraz Kinga Bartosik, trzecie natomiast Wojciech Derwisz i Michał Włodarczyk. Wyróżniono ponadto Jakuba Babulewicza i Kajetana Wąchnickiego.

 Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy i wyróżnieni - również wysokie oceny oraz nominację do reprezentowania szkoły w konkursie międzyszkolnym, organizowanym przez Gimnazjum nr 1.                                                                                                                                                                       (ww)

Teatrzyk, 31.03.2014r.

"O MOIM MIEŚCIE"

Marzec to ważny miesiąc dla każdego mieszkańca Świdwina. W mieście odbywają się uroczyste obchody zdobycia Świdwina a uczniowie w szkołach na zajęciach rozmawiają na temat jego historii. Wiedzę uczniów na temat Świdwina postanowiliśmy sprawdzić także wśród najmłodszych dzieci, uczęszczających na zajęcia do świetlicy szkolnej i przedszkolnej w naszej Szkole Podstawowej nr 2.

W dniu 13.03.2014r. dzieci wzięły udział w konkursie pt. „Mój Świdwin” zorganizowanym przez panie: M. Kantyka i  A. Mrowińską. Drużyny/ składające się z przedstawicieli obu grup wiekowych/ odpowiadały na pytania dotyczące Świdwina, o coraz wyższym stopniu trudności. Pozostali uczniowie trzymali kciuki za swoich faworytów, kibicowali,  a przy okazji także utrwalali i uzupełniali swoją wiedzę. W czasie obrad komisji grupa przedszkolna umiliła obecnym  czas oczekiwania na werdykt jury  piosenką  pt. „Cztery pory roku”. Zwycięzcy konkursu otrzymali od organizatorów drobne upominki oraz słodkości.

Podczas spotkania podsumowany został także konkurs plastyczny grupy przedszkolnej do świdwińskiej legendy pt. „O wędrownym szewczyku”.

W świetlicy szkolnej natomiast  dzieci wykonały prace plastyczne różnymi technikami pt. „Zabytki Świdwina”, które ozdobiły główny hol szkolny.

To był dobrze zagospodarowany czas, ponieważ wspólnie się uczyliśmy i jednocześnie bawiliśmy.

                                          Wychowawcy świetlicy szkolnej i przedszkolnej:  M. Kantyka i A. Mrowińska

„Międzyszkolny Konkurs: Świdwin - moje miasto”

W ramach programu „Bezpieczna Dwójka” Szkoła Podstawowa nr 2 wzięła udział w międzyszkolnym konkursie  pt. „Świdwin - moje miasto”. Odbył się on 12 marca w Szkole Podstawowej nr 1, pod patronatem Urzędu Miasta Świdwina i obejmował szkoły podstawowe w Świdwinie. Klasy pierwsze wykonały prace plastyczne pt. „Świdwin – moje miasto” a uczniowie z klas drugich uczestniczyli w quizie wiedzy pt.  „Czy znasz swoje miasto”. Komisja w składzie pan Bogdan Wachowiak- kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz pani Joanna Nowicka – plastyk ze ŚOK-u nadzorowała przebieg konkursu. Grupa dzieci: Dominika Głasek, Zofia Lindobeja i Igor Zajdlic reprezentująca klasy drugie naszej szkoły zajęła I miejsce w międzyszkolnym quizie wiedzy o Świdwinie. Natomiast uczennice z klas pierwszych w międzyszkolnym konkursie plastycznym zajęły : Paulina Kisiel – II miejsce i Gabriela Greszata – III miejsce. Dzieci zostały nagrodzone dyplomami i upominkami. Piękną książkę dla naszej szkoły ufundował Urząd Miasta Świdwina.

Czas wspólnie spędzony przybliżył  wiedzę dotyczącą naszego miasta a przy okazji dostarczył wiele radości i zabawy.

                                                                                                                                 Anna Marecka i Magdalena Kantyka


 

 

KONCERT DLA MOJEJ SZKOŁY

14 marca 2014 r. nasza szkoła obchodziła kolejne, 53. "urodziny".  Był to uroczysty i radosny dzień dla całej społeczności uczniowskiej, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

Tego dnia oprócz planowych lekcji odbywały się w klasach zajęcia wychowawczo – patriotyczne, urozmaicone m. in. konkursami, wystawami, słodkim poczęstunkiem i rozmowami na temat historii szkoły.

Punktem kulminacyjnym obchodów był uroczysty apel, który rozpoczął się o godz. 10:45 w auli szkoły. Cała społeczność szkolna obejrzała barwny program artystyczny w wykonaniu uczniów niemal wszystkich klas, zatytułowany "Koncert dla mojej szkoły". Na scenie pojawiali się soliści i zespoły, prezentując swoje popisy i uzdolnienia w formie piosenek, tańców czy gry na rozmaitych instrumentach muzycznych. Wielki aplauz wzbudził występ zespołu tanecznego "Roma Świdwin", działającego przy naszej szkole, prowadzonego przez p. Annę Solus. Imprezę zakończyło wspólne odśpiewanie piosenki pt. "Nasza Dwójka".

Na uroczystość zaszczycili zacni goście, m. in. pan Bogdan Wachowiak - kierownik Wydziału Oświaty w UM, pani Danuta Malitowska - przewodnicząca Rady Powiatu, pani Elżbieta Wielgosz - redaktor naczelna "Echa Świdwina", pani Mirosława Lemańczyk - radna Rady Miasta oraz pani Anna Wójcik - przewodnicząca Rady Rodziców.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie naszego święta. Uśmiechy pełne podziękowań kierujemy ku Rodzicom, którzy jak zwykle przygotowali pyszne ciasta i pomagali w przygotowaniu kotylionów. Koordynatorką obchodów była p. Anna Drozd-Marecka.

Koncert dla mojej szkoły - galeria:

PASOWANIE  PIERWSZOKLASISTÓW  NA CZYTELNIKÓW  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

Pasowanie uczniów klas  pierwszych na czytelników biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie stało się tradycją w kalendarzu uroczystości  szkolnych. W tym roku 17 marca odwiedziło bibliotekę 63 pierwszoklasistów, na których oczekiwała pani Aldona Pukało oraz asystentki z klasy VI a – Julia i Marcelina.

Na pierwszaków czekało pełno niespodzianek. Przedstawienie „Podróż w Krainę Baśni”, eleganckie stroje, dekoracje oraz wspaniała interpretacja wierszy „Do młodych czytelników” K. Makuszyńskiego, „Rozmowa z Tomkiem” B. Brzezickiego zachwyciły młodych widzów.

W dalszej części tego miłego spotkania dzieci usłyszały tytuły popularnych bajek, baśni i wierszyków, w które wdarły się błędy. Uczniowie podawali prawidłowe tytuły. Kolejnym ważnym momentem tej uroczystości była możliwość wykazania się znajomością alfabetu. Asystentki rozdały pierwszoklasistom kartki z literami alfabetu w przypadkowej kolejności. Następnie pierwszaki przypinały litery na tablicę. Przypinaniu liter towarzyszył odpowiedni komentarz.

Wysłuchanie wspaniałej części artystycznej zakończyło pasowanie na czytelnika. Każdy uczeń został pasowany olbrzymim ołówkiem. Pani dyrektor Wioletta Ogińska wypowiadała przy tym słowa: „Pasuję Cię na czytelnika biblioteki szkolnej”. Uczniowie otrzymali pamiątkowe książeczki i zakładki do książek. Na zakończenie każdy uczeń złożył podpis na karcie czytelnika. W tym dniu każde dziecko mogło po raz pierwszy wypożyczyć książkę.

Bardzo cieszy fakt, że ta pierwsza wizyta zostawiła miłe wspomnienia u pierwszaków, którzy od tej pory chętnie odwiedzają bibliotekę szkolną.                        

Sukces recytatorów: http://www.sp2swidwin.pl/osiagniecia-uczniow/konkursy/


Numer alarmowy 112 – pamiętamy!

Europejski dzień numeru alarmowego 112 przypada 11 lutego. Tego dnia uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej oraz przedszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z wychowawcami panią A. Mrowińską i M. Kantyka uczestniczyli w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dzieci  obejrzały film pt. „Zwyczajny dzień”, w którym przedstawione zostały niebezpieczne sytuacje,  grożące utratą zdrowia lub życia. Takie wypadki mogą przydarzyć się każdemu i wymagają interwencji służb ratowniczych. Dzieci dowiedziały się jakie informacje należy przekazać dyspozytorowi,  przytaczały przykłady  z życia, które mogą doprowadzić do niebezpieczeństwa, a także oglądały  ilustracje na ten temat, które rozbudziły ich wyobraźnię. Uczniowie uczestniczyli również w rozmowie o zasadności  użycia numeru alarmowego 112  i konsekwencjach nierozsądnego z niego korzystania oraz w ćwiczeniach praktycznych z użyciem atrapy telefonu komórkowego. W celu utrwalenia zdobytej wiedzy dzieci uczyły się „Ratowniczego rapu” oraz wykonywały prace plastyczne i techniczne, którymi ozdobiły salę. Mottem zajęć były słowa piosenki: "….Odrzuć strach, wiedzę chwyć. Przecież człowiek musi żyć- Dzięki Tobie". I właśnie na to liczymy, że dzieci zamienią słowa piosenki na praktykę, kiedy zajdzie taka potrzeba…                                          

                                                                Opiekunki świetlicy szkolnej i przedszkolnej: M. Kantyka i A. Mrowińska

 

112 w II a  

Z kolei na zajęciach w klasie IIa integracyjnej uczniowie dowiedzieli się jak wielkie znaczenie dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia ma numer 112. Miały one także za zadanie kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia  oraz umiejętności  radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Odgrywając scenki dramowe, prowadząc w parach rozmowy telefoniczne (operator CPR –zgłaszający), uczyli się zasad powiadamiania w sytuacji zagrożenia. Bawiąc się ,układali kształt numeru z własnych ciał,  piłek,  klocków, misiów. Wykonali piękne plakaty, ułożyli ciekawe wierszyki, rymowanki i hasła promujące numer 112.

 

„112 - numer ważny,

gdy tam dzwonisz, bądź poważny.

Numer ten ratuje życie,

korzystaj z niego należycie!"

                           Oliwia Siedlecka

„112 - nie zabawa,

dzwonisz,  gdy jest ważna sprawa!”

                            Michał Szycko

„Choć krótki numer z trzech cyfr się składa,

znaczenie ma wielkie, bo bardzo pomaga!”

                             Kornelia Piasecka

„Kiedy trzeba wezwać pomoc-

112 wybierz w mig,

na ratunek przyjdą Ci”.

                             Wiktoria Wons

„112 jest darmowy,

to Twój numer alarmowy,

w pogotowiu wszystkie głowy!

Czy się pali, czy chorujesz

w pełni pomoc wnet poczujesz.

A gdy ktoś napada,

112 też pomaga.

Więc pamiętaj dziecko drogie,

112 zapisz w głowie.”

                            Szymon Kandyba

„Gdy pomocy potrzebujesz,

112 wystukujesz.

Oni zawsze dopomogą,

kiedy tego potrzebujesz.”

                             Kacper Gbur                                                                             
                                                                 (M.Zastocka)

 


 

Apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2013/2014

Wyróżnieni za naukę i zachowanie oraz laureaci konkursów z klas I-III

 


 

,,Czysty, wesoły chodzę do szkoły”

Jak ważne jest dbanie o higienę – wie każdy z nas. Aby kształtować dobre nawyki u dzieci, należy dawać im przykład, edukować i wspierać. Taki cel przyświecał ogólnopolskiej akcji społecznej drogerii Rossmann. Pomysłowość oraz zaangażowanie dzieci biorących udział w tym konkursie były ogromne. Prace były tworzone indywidualnie, przez kilkoro uczniów chodzących do tej samej klasy lub przez całą klasę.

W czwartek, 30 stycznia 2014 r. wszyscy uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie  otrzymali niezbędniki higieniczne ufundowane przez drogerię Rossmann.

Spośród setek szkół biorących udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. ,,Czysty, wesoły chodzę do szkoły”, zorganizowanym przez drogerię ,,Rossmann”  nasza szkoła znalazła się na liście uczestników,
nagrodzonych niezbędnikami higienicznymi dla każdego ucznia klas I-III.
Niezbędnik higieniczny zawierał: mydło, szampon, szczoteczkę i pastę do zębów oraz chusteczki higieniczne.                                              
                                                        U. Ochnio


 

 

Jak pomóc innym w nagłym wypadku?

Pierwszoklasiści ze świdwińskiej „Dwójki" spotkali się z Panem Tomaszem Michna, ratownikiem medycznym. Spotkanie dotyczyło wzywania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach i korzystania z numerów alarmowych: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz numeru alarmowego 112.
Z ogromnym zainteresowaniem słuchali informacji przekazywanych przez Pana Tomka i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, dzieląc się własną wiedzą i doświadczeniem. Z wielkim zaangażowaniem uczyli się udzielania pierwszej pomocy. Korzystając z manekinów, ćwiczyli resuscytację.
Spotkanie zorganizowała wychowawczyni klasy 1b - Pani Ludmiła Skowron.

Dzień Babci i Dziadka u seniorów

24 stycznia uczniowie klasy IIa integracyjnej uświetnili krótką częścią artystyczną uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, zorganizowaną przez Polski  Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Świdwinie.

W obecności także swoich babć i dziadków, świetnie się bawiąc, część artystyczną rozpoczęli oficjalnym hymnem, jaki  ma ten dzień – „Piosenka dla babci i dziadka”, recytowali wierszyki, śpiewali inne piosenki, popisując się przed wzruszoną publicznością. Przewodniczącej ZERiI, Pani Jadwidze Galman, wręczyli kwiaty i laurkę z życzeniami  oraz wymownym symbolem tego dnia – niezapominajką.

Dzieci nagrodzone zostały ogromnymi brawami i słodkościami, a potem w towarzystwie swoich najbliższych uczestniczyli w poczęstunku.                                            

                                                                                                                        (M. Zastocka)

Przed dniem Bożego Narodzenia

W środę 18 grudnia 2013 r. uczniowie klasy I b wraz ze swoją wychowawczynią Panią Ludmiłą Skowron  w godzinach popołudniowych gościli w auli szkoły rodziców, dziadków i rodzeństwo na przedstawieniu bożonarodzeniowym pt. "Mały pastuszek i wielki rozbójnik". Honorowym gościem była Pani wicedyrektor Wioletta Ogińska.

Pierwszaki z grzeczniutkim ukłonem, z uśmiechem radości powitały wszystkich zebranych gości. Zaśpiewały, zatańczyły i wzorowo wyrecytowały przygotowywane z ogromnym przejęciem, przydzielone wcześniej role. Na medal spisali się również rodzice, którzy przygotowali małym artystom barwne kostiumy. Mamy przygotowały słodki poczęstunek dla gości i swoich pociech. Wychowawczyni zadbała o dekorację sceny i stołów. Po przedstawieniu mali artyści zebrali gromkie brawa, a ich Pani złożyła wszystkim życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok:


Życzę Państwu
Aby wszystkie dni były tak wyjątkowe
Jak ten jedyny w roku wigilijny wieczór.
By na co dzień gościł optymizm
A na twarzach zawsze rozpromieniał uśmiech.
Niech miłość i nadzieja
Towarzyszą na każdym kroku.
A Nowy Rok spełnił wszystkie najskrytsze marzenia.

Jasełka w klasie Ib:

Szkolne przedstawienie jasełkowe

Przed nami czas świąt Bożego Narodzenia. W domach pojawiają się choinki, piszemy list do świętego Mikołaja, kupujemy karpie i inne specjały na świąteczny – wigilijny stół. Pragniemy, aby ten czas spędzony wspólnie z rodziną upłynął w atmosferze pokoju i ciepła.

Aby wprowadzić nas w ten nastrój, w piatek 20 grudnia odbyło się w naszej szkole wspólne kolędowanie wraz z przedstawieniem jasełkowym. Imprezę otworzył krótki koncert gitarowy w wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły. Następnie wspólnym kolędowaniem, przy wtórze chóru szkolnego, rozpoczęło się przedstawienie jasełkowe.

W tym roku przedstawienie zatytułowane było „Przybywa Książę Pokoju”. Jego fabuła opowiadała o tym, w jaki sposób aniołowie i pasterze dowiedzieli się, że na świat ma przybyć Książę Pokoju (jedna z nazw Jezusa Chrystusa występująca w Starym Testamencie). Motywem przewodnim były ich oczekiwania i towarzyszące temu sceptyczne myśli. Pierwsze ze scen rozgrywał się w niebie. Później akcja przeniosła się z nieba na ziemię, a sekwencja scen przesuwała się naprzód zgodnie z tekstem biblijnym.

Zebrana w auli społeczność szkolna wraz z Panią Dyrektor po obejrzeniu spektaklu gromkimi brawami nagrodziła trudy artystów.  W rolę aktorów wcielili się uczniowie klasy IIIc, IVa, Vc i Va. Nad całością przygotowań  czuwał Adam Dzik, oprawę muzyczną przygotował Robert Uss, dekoracje wykonały: Magdalena Kantyka i Jolanta Soboniak. Stroje dla naszych artystów przygotowali Rodzice – za co im serdecznie dziękujemy.                                                                               (Adam Dzik) 

Jasełka szkolne:

Jak powstają filmy rysunkowe, czyli niezwykłe warsztaty w naszej szkole

W środę 10 grudnia 2013 r. odwiedziła nas grupa pasjonatów i znawców kina, czyli ogólnopolski projekt "Polska Światłoczuła". Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Carpe diem" nasi uczniowie mieli niepowtarzalną okazję, by od samych twórców dowiedzieć się, jak powstaje magiczny świat bajek animowanych.

Pierwsza część pokazu to seans na wielkim ekranie kreskówek z serii „Zaczarowany ołówek”które powstały w znanym łódzkim studio Se-Ma-For. Po projekcji przeprowadzono bardzo ciekawe warsztaty. Pozwoliły one dokonać dzieciom kilku "własnych odkryć" poprzez próby animacji obrazów wykonanych z papieru czy plasteliny. Nasi podopieczni nie tylko dowiedzieli się, jak wygląda praca twórcy bajek, ale także radośnie - w doskonałym kontakcie z prowadzącymi -przeżyli to wyjątkowe spotkanie. Uczniowie wykazali się niesamowitym entuzjazmem i aktywnością w odkrywaniu tajemnic tworzenia filmów rysunkowych. 

Główną prowadzącą była pani Eliza Płocieniak-Alvarez, autorka filmów animowanych, absolwentka szkół filmowych w Łodzi i w Madrycie. Pani Elizie, jak również pani Oli, panu Romkowi i panu Michałowi serdecznie dziękujemy! Wkrótce opublikujemy film z tego spotkania. Tymczasem zapraszamy do galerii zamieszczonej poniżej.

                                                                                                 Szkolny koordynator: Wiesław Wieczorek 

Więcej informacji o projekcie:  

http://polskaswiatloczula.pl/index.php/aktualnosci/881-zaczarowany-olowek.html


 

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to bardzo ważny dla Polaków dzień. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdwinie postanowiła przypomnieć swoim uczniom o wydarzeniach związanych z tą datą. W klasach odbyły się rozmowy lub lekcje na ten temat. Wiele grup przygotowało gazetki ścienne z informacjami o święcie i pracami plastycznymi wykonanymi przez dzieci. Szkoła wypełniła się symbolami narodowymi.

Apel poświęcony Dniu Niepodległości odbył się 12.11.2013 r. o godzinie 11. w auli szkolnej. Na scenie występowali uczniowie z klasy VI „a” pod opieką pani Klaudii Hanasz oraz pani Marioli Odyniec. Za oprawę muzyczną odpowiadał nauczyciel muzyki – pan Robert Uss.

Święto zostało ukazane w zrozumiały, prosty sposób. Przedstawiono najważniejsze wydarzenia dotyczące rozbiorów Polski. Nie mogło zabraknąć oczywiście scen aktorskich! Trzej uczniowie symbolizujący Rosję, Austrię i Prusy wyszli z różnych stron auli, a kiedy się spotkali, poświęcili chwilę na naradę. Biedna Polska stała wtedy na scenie i uśmiechała się, niczego nie podejrzewając. Po chwili na jej twarzy zagościł smutek wraz z rozpaczą. Została związana, straciła koronę, po czym ściągnięto ją ze sceny. Odegrana scena jasno przedstawiła losy Polski. W międzyczasie odśpiewano polskie pieśni patriotyczne: „Rotę”, „Piechotę” oraz „Pierwszą Brygadę” („Legiony”).

Uważam, że obchodzenie świąt narodowych jest bardzo ważne dla tożsamości patriotycznej dzisiejszej młodzieży. Uroczystość Święta Niepodległości w naszej szkole przypomniała nam, że w historii Polski były nie tylko okresy radości i szczęścia, ale także smutku i przygnębienia. Wielu widzów, ponownie usłyszawszy o losach ojczyzny, wzruszyło się. Maluchy natomiast bardzo uważnie słuchały i oglądały występ. Cieszę się, że jako występująca mogłam wszystko obserwować z bliska, bo widok ludzi kochających swoją ojczyznę to najpiękniejszy widok na świecie.

                                                                                                     Zuzanna Szatkowska, kl. VI „a”

Tydzień eTwinning

Jak co roku, tak i tym razem obchody „Tygodnia eTwinning” zaaferowały wielu uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2.

eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet do współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

W tym roku, oprócz efektownych obchodów „Tygodnia eTwinning”, nauczycielki języka angielskiego postawiły sobie za cel włączenie jeszcze większej liczby uczniów i nauczycieli w działania związane ze współpracą zagraniczną i aktywność szkolną.

Uczniowie z wielkim przejęciem i zaangażowaniem rysowali pocztówki dla chorej dziewczynki, której marzeniem było to, aby dostać jak najwięcej kartek urodzinowych. W to działanie włączyli się nie tylko starsi uczniowie, ale również „zerówkowicze”.   To marzenie chyba się spełniło, bo Oliwia otrzymała pocztówki z wielu krajów i zostały one przywiezione na miejsce ciężarówką.

Poza tym, w tym roku udało nam się nawiązać współpracę z Włochami, Rumunią, Ukrainą, Francją, Turcją, Hiszpanią i Niemcami, z którymi będziemy się wymieniać kartkami bożonarodzeniowymi.

Dzieci mogły pogłębić swoją wiedzę na temat idei eTwinningu podczas lekcji oraz czytając gazetkę w holu głównym.

„Tydzień eTwinning” rozpoczął się konkursem piosenki „Must be the music”.

Wśród działań w „tygodniu eTwinning” znalazło się oczywiście ulubione przez dzieci malowanie twarzy. Jak co roku, tak i teraz uczniowie mięli na twarzach wymalowane flagi krajów europejskich.

Dzieci pogłębiały swoją wiedzę na temat krajów europejskich oraz ich flag.

Uczniowie własnoręcznie wykonywali też plakaty przedstawiające flagi różnych krajów.

Podczas długich przerw (we wtorek i w czwartek) zorganizowano krótkie dyskoteki. Był to świetny sposób na odprężenie się między lekcjami i na rozładowanie emocji.

Oprócz tego, uczniowie klas szóstych oglądali wybrany przez siebie film w angielskiej wersji językowej, co było rozrywką, ale i dobrym sposobem na poszerzenie umiejętności językowych.

W czwartek natomiast, nauczycielki świetlicy szkolnej zorganizowały zabawę Halloween, do której zaprosiły klasę 1a. Dzieci przebrane za  potwory i postacie bajkowe różnych narodów tańczyły w rytm najnowszych przebojów. Nie zabrakło też konkursów i  poczęstunku. Królem balu został uczeń z klasy 4A - Jakub Wojewódzki, który  pochwalił się  najbardziej pomysłowym i rytmicznym tańcem do muzyki „Gangnam Style”. Zabawa sprawiła dzieciom wiele radości i zostanie z pewnością powtórzona w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy się bawić równie dobrze…

                                                                                                                         Anna Bujak

Galeria

MUZYKA MUSI BYĆ!

21 października 2013 r. odbył się szkolny konkurs piosenki "Must be the music", zorganizowany w ramach cyklu działań „Tydzień eTwinning”.

Do konkursu zgłosiło się bardzo dużo uczestników. Impreza rozpoczęła się od klas starszych, czyli 4-6, a później śpiewały klasy  1-3. wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Jury miało twardy orzech do zgryzienia, ale po burzliwej naradzie wyłoniło 3 pierwsze miejsca w klasach 4-6, a także 3 pierwsze miejsca w kl. 1-3.            

Oto zwycięzcy konkursu „Must be the music”:

KLASY 4-6:

1. Julia Sikorska kl.6,         

2. Wiktoria Bujak kl.4a,     

3. Wiktoria Kępa, Olimpia Szybisty (kl.2b), Julia Kępa kl.4b

KLASY 1-3: 

1. Oliwia Dombek kl.2b,         

2. Ines Niedźwiedź kl. 1b   

3. Oliwia Hawryluk, Kacper Górski, Wiktoria Kruk,  Magda Kilian  kl.1 

Konkurs prowadziły uczennice klasy 5B: Paulina Kosińska i Emilia Świś.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego w przyszłym roku ją powtórzymy. 

                                                                                                                             Joanna Mikułko

Galeria:

 

TEATR MŁODEGO WIDZA

3 października 2013 r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć spektakle przygotowane przez aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii "ART-RE" z Krakowa.  

Dzieci z klas 0-III zachwycały się spektaklem pt. „Śpiąca Królewna”. Przedstawienie bardzo się podobało i dostarczyło wielu wrażeń. Największe emocje wywoływało w tych momentach, gdy uczniowie mogli współtworzyć przedstawienie i byli zapraszani na scenę celem zatańczenia, czarowania, pomocy bajkowym bohaterom w  pokonaniu złych postaci.

Natomiast uczniowie z klas IV-VI oglądali przedstawienie pt. „Warkocz Królewny Wisełki”. Sztuka przybliżyła dzieciom pochodzenie nazwy rzeki Wisły. Piękna królewna Wisełka jest świadkiem wielkiej suszy, która od dłuższego czasu pustoszy kraj, aby dowiedzieć się jak ratować gród i jego mieszkańców, Wisełka udaje się po radę do starej wiedźmy. Ta nakazuje jej, żeby obcięła swój piękny warkocz i wrzuciła go do koryta wyschniętej rzeki. Dobre serce królewny sprawia, że kraj zostaje uratowany. Sceneria drewnianego grodu, stroje z epoki naszych przodków, zapomniane zwyczaje sprzed wieków były dla dzieci cenną lekcją historii.

INFORMACJA OD RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

                                               DRODZY UCZNIOWIE!            

Od 1 października 2013 roku pełnię w naszej szkole funkcję Rzecznika Praw Ucznia.   Pani Dyrektor Magdalena  Bujakowska zaakceptowała Wasz wybór .

Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Postaram się, pełnić obowiązki Rzecznika  kompetentnie  i skutecznie.

Do moich zadań należy m. in. kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia, gromadzenia dokumentacji o przypadkach łamania jego praw, uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły.

Stoję na straży praw ucznia określonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,  Statucie Szkoły, ZSO i Konwencji o Prawach Dziecka.

Rzecznik nie ustanawia praw, ale może sugerować, że istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych praw. Moje zadanie to również przypominanie Wam o Waszych obowiązkach.

Jako Wasz Rzecznik mam również być mediatorem (pośrednikiem) w sporach uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń.   

Zachęcam do osobistego kontaktu każdego dnia w szkole lub e-mailem: wiolettaoginska@interia.pl

                                                                                                                    Wioletta  Ogińska

                                                                                                       


 

AKCJA DOBROCZYNNA DLA KOLEŻANKI

 

OD DZIŚ WSZYSCY - MALI, DUZI

ZBIERAJĄ NAKRĘTKI,

ABY POMÓC NASZEJ ZUZI ! 

Prosimy o  przyłączenie się do naszej akcji 

„NAKRĘTKA DLA ZUZI”  

  

Celem akcji jest zbieranie plastikowych nakrętek po napojach, produktach spożywczych, detergentach (bardzo prosimy usunąć papierowe naklejki i etykiety ).  Dochód uzyskany ze sprzedaży nakrętek rodzice Zuzi Ułasiewicz  (ucz. kl. 0 A ) przeznaczą na  jej bardzo kosztowną rehabilitację. 

Dzięki zaangażowaniu dzieci, nauczycieli i rodziców z klas „0” zebraliśmy już sporą litość nakrętek.  Będzie ich jeszcze więcej, bo do naszej akcji przyłączają się pracownicy szkoły oraz  uczniowie z pozostałych klas wraz z Samorządem  Uczniowskim. 

Teraz czekamy na innych mieszkańców Świdwina! Zachęcamy wszystkich  do dostarczania nakrętek do naszej szkoły. Można je przynieść do sali  nr 13 lub przekazać pracownikom obsługi. Wszystkie zostaną przekazane rodzicom  Zuzi.

Przyłącz się do nas  –  nie wyrzucaj czegoś, co może pomóc innym.

Pamiętaj - małym wysiłkiem możesz wiele pomóc!

Dziękujemy w imieniu naszej koleżanki - dziewczęta i chłopcy z kl. 0„ a” wraz z p. Ulą i p. Anią.

                                                                                                                                 U. Włodarczyk


Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

 

Ważne terminy:

02.09.2013r. - rozpoczęcie roku szkolnego

23-31.12.2013r. - zimowa przerwa świąteczna

17.02.-02.03.2014r. - ferie zimowe

17-22.04.2014r. - wiosenna przerwa świąteczna

01.04.2014r. - sprawdzian klas VI

03.06.2014r. - sprawdzian w terminie dodatkowym

27.06.2014r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28.06-31.08.2014r. - ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne od nauki:

14.10.2013r. – poniedziałek DEN

02.01.2014r. – czwartek po Nowym Roku

03.01.2014r. – piątek po Nowym Roku

01.04.2014r. – wtorek sprawdzian klas VI

02.05.2014r. – piątek po 1 Maja

20.06.2014r. – piątek po Bożym Ciele

 

Rady Pedagogiczne:

22.01.2014r. – klasyfikacja I półrocze

05.02.2014r. – podsumowanie I półrocze

18.06.2014r. – roczna klasyfikacja

30.06 2014r. – podsumowanie pracy całorocznej

 

Terminy wystawiania projektów  ocen oraz powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze i rocznych, w tym o ocenie niedostatecznej:

17.12.2013r.

23.05.2014r.


Zebrania z Rodzicami:

kl.0-III godz.16.00, kl. IV-VI godz. 16.45 (środy)

11.09.2013r.

20.11.2013r.

29.01.2014r.

19.03.2014r.

21.05.2014r.

 Pasowanie na ucznia Dwójki

 

27 września 2013 roku kolejny rocznik pierwszoklasistów składał uroczyste ślubowanie i był pasowany na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie. Uroczystość przebiegała pod hasłem „Ślub ze szkołą".

W ślubowaniu wzięły udział trzy klasy pierwsze: Ia, Ib, Ic wraz z wychowawczyniami (panią Kamilą Mich, panią Ludmiłą Skowron, panią Iwoną Łuczków, które pięknie przygotowały dzieci do tej ważnej chwili).

Pierwszaki zaprezentowały bogaty program artystyczny, składający się z piosenek i wierszy. Odpowiadały na szereg pytań związanych ze szkołą i ojczyzną. Zdany przez nich egzamin odebrała pani dyrektor, panie wicedyrektor, zaproszeni goście, rodzice, starsi i młodsi koledzy oraz koleżanki.

Po popisach nastąpiła część oficjalna, kiedy to uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły. Następnie pani dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużym piórem, później wraz z paniami wicedyrektorkami wręczyła maluchom symboliczne dyplomy oraz legitymacje szkolne i złożyła życzenia wielu sukcesów w nauce.

Z kolei głos zabrali przybyli goście i złożyli na ręce klas pierwszych drobne upominki. Nie zabrakło także przewodniczącego samorządu uczniowskiego, który życzył pierwszakom sukcesów w nauce i zapewniał o pomocy i opiece w szkole i poza nią.

Na koniec uroczystości uczniowie klas zero i pięciolatki zaprezentowali krótki występ artystyczny, przygotowany specjalnie dla klas pierwszych. Potem była chwila na pamiątkowe zdjęcia.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem oraz zabawą dyskotekową. W końcu,  pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców dzieci udały się do domów. 

                                                                                                                                     (km/ls/ww

Galeria:

Był taki wrzesień... 

Był taki wrzesień... kiedy zamiast szkolnego dzwonka tysiące młodych ludzi, nauczycieli usłyszało odgłosy bombardowań, huk dział....

Był taki wrzesień 1939 roku, kiedy to Niemcy napadły na Polskę. Rozpoczęła się tym samym II wojna światowa - najstraszliwszy kataklizm w dziejach XX wieku...

Do obrony Ojczyzny stanęli wszyscy: żołnierze, harcerze i ludność cywilna.

Na terenie naszego kraju rozsiane są liczne cmentarze, na których spoczywają bohaterowie tamtego września. I choć oni polegli, przetrwała pamięć o tamtych straszliwych czasach, pamięć o tych, którzy umierali ze słowami modlitwy na ustach.

Uczniowie i nauczyciele Dwójki w Świdwinie, tradycyjnie, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczcili chwilą ciszy pamięć żołnierzy poległych w tych tragicznych dniach 1939 roku. Złożona została również wiązanka kwiatów w Kąciku Patronki Szkoły ppor. Emilii Gierczak.                                                                  (M.O.)                                                                                                                            

Zabrzmiał pierwszy dzwonek

Drugiego dnia września społeczność PSP nr 2 w Świdwinie zgromadziła się w auli widowiskowej na uroczystości inauguracji roku szkolnego 2013/2014.

Celebrację święta rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego przez p. Roberta Chaińskiego.  Prowadzący p. Ireneusz Michałek powitał przybyłych gości, pracowników szkoły, naszych kochanych uczniów i ich rodziców.

 Część artystyczną rozpoczął akcent patriotyczny. Uczennice z klasy VIa pod kierunkiem p. Marioli Odyniec przypomniały i uczciły 74. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Złożono też kwiaty w kąciku patronki szkoły.

Następnie program artystyczny pt. „Żegnajcie wakacje! Witaj szkoło!” przedstawili na wesoło uczniowie klasy IIIa pod kierunkiem p. Barbary Kuryło-Czerendy. Program podzielony był na trzy części. W pierwszej i drugiej dzieci radośnie powitały całą społeczność szkolną recytując wiersze i śpiewając piosenki: „Szedł zmęczony sierpień drogą”, „My jesteśmy z trzeciej klasy”. W ostatniej, trzeciej części dzieci powitały pięciolatków, sześciolatków oraz uczniów klas pierwszych, dedykując im wierszyki i piosenkę „Mały pierwszaczek”.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Magdalena Bujakowska, dziękując najmłodszym uczniom z klasy trzeciej (uczniowie, którzy do pierwszej klasy poszli w wieku 6 lat). Pani dyrektor niezwykle ciepło powitała całą społeczność szkolną dwójki, życząc gronu pedagogicznemu, wszystkim uczniom i pracownikom szkoły wytrwałości i wielu osiągnięć w nowym roku szkolnym.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie wszystkich klas udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, którzy przedstawili im plan zajęć na najbliższy tydzień oraz omówili sprawy organizacyjne. Nie obyło się bez wspomnień oraz pełnych humoru rozmów towarzyskich w wakacyjnej jeszcze atmosferze.                                                                                                                                                   (B.K.C.)

Zdjęcia z rozpoczęcia nowego roku szkolnego (autorstwa p. Edwarda Szparagi):

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2013/2014 !


Witold Gombrowicz:dzwon na budynku

"Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli"

 

Drodzy Uczniowie!

Z okazji rozpoczęcia nauki w nowym roku szkolnym życzymy Wam dużo radości, sukcesów w nauce i niesłabnącego zapału. Życzymy, by pobyt w szkole był dla Was fascynującą przygodą, miejscem zawierania nowych przyjaźni, czasem najmilszych wspomnień. 

                                                                    Nauczyciele

    


 

Nasza szkoła - laureatką konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej!

 

Miniony rok szkolny Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rokiem Bezpiecznej Szkoły i zorganizowało ogólnopolską akcję „Ja i Ty - bezpieczni w szkole”, której celem było pobudzenie aktywności środowisk związanych ze szkołą: uczniów, nauczycieli, rodziców - do podejmowania aktywności w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, przeciwdziałania negatywnym aspektom zachowania, relacji wzajemnych, kształtowania właściwych postaw, kompetencji społecznych, odpowiedzialności, czyli szerokiego wachlarza działań mającego na celu eliminowanie zjawisk negatywnych.

Realizując bieżącą politykę oświatową, nasza szkoła stworzyła ponadprzedmiotowy program działań wychowawczych pt. „Bezpieczna Dwójka”, którego hasło przewodnie „Bezpieczeństwo, Przyjaźń, Tolerancja, Integracja” zawiera wiodące treści, realizowane przez cały rok szkolny (szczegóły w zakładce: "Bezpieczna Dwójka"). Równocześnie zgłosiliśmy swój akces do udziału w akcji MEN – w obszarze „DBAMY O KLIMAT SZKOŁY”, wypełniając ankietę i szczegółowo informując o podejmowanych przedsięwzięciach.

Na podstawie takowych informacji oraz reportaży zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, wraz z Kuratorami Oświaty oraz kapitułą akcji, wyłoniło finalistów i laureatów konkursu "Ja i Ty - bezpieczni w szkole". W akcji udział wzięło w sumie 1135 projektów nadesłanych przez szkoły z całej Polski. Finaliści wybrani zostali przez Kuratorów Oświaty poszczególnych województw. Z każdego województwa zakwalifikowano po 3 wyróżniające się placówki. Z zachodniopomorskiego obok świdwińskiej Dwójki doceniono Gimnazjum nr 34 ze Szczecina i Szkołę Podstawową nr 2 w Nowogardzie.

14 czerwca br. Kapituła Akcji „Ty i ja – bezpieczni w szkole” ogłosiła wyniki. Okazało się, że wśród laureatów (czyli po jednej szkole z każdego województwa) znalazła się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Świdwinie. 

 Wyróżnienie z rąk pani minister Krystyny Szumlas odebrały panie dyrektor: Magdalena Bujakowska i Józefa Hawraniak podczas uroczystego podsumowania przedsięwzięć w ramach Roku Bezpiecznej Szkoły, które  odbyło się 26 czerwca w Szkole Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele administracji rządowej, kuratorzy oświaty, partnerzy inicjatywy (m. in. Jurek Owsiak) oraz laureaci akcji „Ja i Ty – bezpieczni w szkole”.

"Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą dziecka. Bez bezpiecznej szkoły nie ma dobrej atmosfery do nauczania" - powiedziała Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas. Bezpieczną szkołę tworzy nie tylko dyrektor, ale także świadomi swych praw i obowiązków uczniowie, uczestniczący w programach nauczyciele, zaangażowani rodzice oraz wspierające szkołę środowisko zewnętrzne, w tym m.in. organy służby publicznej, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. Owocna współpraca przy realizacji działań w ramach Koalicji na rzecz Bezpiecznej Szkoły, a przy tym wsparcie innych resortów i instytucji, umożliwiły stworzenie na stronie internetowej www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl, zasobnej bazy pomysłów i materiałów wzbogacających warsztat pracy każdego nauczyciela. Na stronie tej znajdują się także informacje dla rodziców i uczniów o możliwości uzyskania wsparcia i pomocy.

 Otrzymany tytuł jest dla nas bardzo ważny, bo potwierdza celowość podejmowanego wysiłku. Bardzo cieszymy się, że zrealizowane działania znalazły uznanie  MEN i mamy nadzieję, że przyczyniły się do poprawy poziomu bezpieczeństwa  i jakości pobytu naszych uczniów w szkole. Dziękujemy wszystkim partnerom, szczególnie rodzicom, za wsparcie w wielu działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów. 

 


 

LIST BURMISTRZA I PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA ŚWIDWIN
 

Debata oxfordzka

 

29 maja 2013 roku  w naszej szkole - w związku z podsumowaniem realizowanego przez cały rok programu „Bezpieczna Dwójka” - odbyła się debata oxfordzka. Jest to taki rodzaj dyskusji, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy.  Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Ta forma dyskusji pochodzi z Uniwersytetu Oksford.

W „dwójkowej” debacie wzięli udział uczniowie kl. IV - VI wraz z nauczycielami. Zaczęła się ona od przedstawienia tezy: „Nasza szkoła SP-2 stwarza bezpieczne warunki do nauki i rozwoju swoich uczniów”. Argumenty przedstawili reprezentanci dwóch klas. Klasa 5a twierdziła, że w naszej szkole jest bezpiecznie, czyli broniła tezę,  a 5b ją podważała, dowodząc, że jest jeszcze kilka spraw do poprawienia w naszej szkole.

Marszałkiem obrad był uczeń klasy Vb Jacek Łosowski, zaś sekretarzem Kuba Socha z Va.

Najpierw przedstawiciel klasy 5a, a później 5b przedstawili swoje argumenty. Argumentami pierwszej drużyny było m. in.: założenie w dużej części szkoły monitoringu, organizowanie happeningów  przeciw przemocy, festynów rodzinnych, przedstawień teatralnych, spotkań z policjantem i wielu innych.

Argumentami drużyny przeciwnej  było m. in.: brak monitoringu w łazienkach i kilku innych punktach szkoły, nieobecność pielęgniarki we wszystkich dniach tygodnia oraz to, że niektóre drzwi na holu otwierają się w stronę korytarza, co może spowodować zderzenie się z nimi jakiegoś ucznia. Kolejni mówcy obu drużyn rozwinęli swoje argumenty, których część zręcznie odparli przedstawiciele drużyny przeciwnej.

Po krótkim podsumowaniu debaty przez osoby z obu drużyn odbyło się głosowanie. Wygrała teza, że w naszej szkole jednak jest bezpiecznie, co jest potwierdzeniem, że wszystkie działania uczniów i nauczycieli przyniosły zamierzony efekt.  Słuchaczami byli uczniowie klas IV i to oni głosowali. 

                                                                                                                 (Michał Włodarczyk, klasa IVa)

Galeria:

Piknikowa galeria:

Podziel się na mediach społecznościowych

Kwiaty dla mam W środę 22 maja 2013 r. przy okazji zebrań wychowawców z rodzicami w niektórych klasach odbyły się spotkania poświęcone zbliżającemu się Dniu Matki. 

To piękne święto uczcili również uczniowie klasy IV b, zapraszając do szkoły swoje mamy. Wcześniej samodzielnie przygotowali specjalny program artystyczny wypełniony wierszami, piosenkami i tańcem. Zorganizowali też kawiarenkę klasową ze słodkim poczęstunkiem, upiększoną kolorową gazetką ścienną z pięknymi zdjęciami mam. Największą jednak niespodzianką były bukieciki z polnych kwiatów, które dzieci wręczały mamom wraz z osobistymi życzeniami. Uśmiechom towarzyszyły łzy wzruszenia. Spotkanie na pewno długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Galeria:

 

Niepełnosprawni - piękni i pełnoprawni

 

14 maja 2013 roku w świdwińskim Zamku odbyły się obchody VI Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. To coroczne radosne święto integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych jest okazją do wspólnej zabawy, wymiany doświadczeń i zawarcia nowych przyjaźni.

Wzorem lat poprzednich i tym razem kulminacyjnym punktem dnia były występy artystyczne, przygotowane przez dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych placówek i szkół. Wystąpili także uczniowie z grup integracyjnych z naszej szkoły, tj. kl. I A i III A. Uczniowie obu klas zaśpiewali wspólnie piosenki pt. "Zawsze razem" i "Rodzinna wyprawa". Jakub Goźliński z kl. I A wyrecytował wiersz Juliana Tuwima "Bambo" a Błażej Lis z kl. III A – wierszyk "Świnka" Danuty Wawiłow. Całość przepięknym wokalem okrasił Michał Miękczyński z kl.VI B, który zaśpiewał piosenkę pt. "O niebo lepiej".

Prezentacje artystyczne dzieci przygotowane zostały pod kierunkiem pań: Małgorzaty Zastockiej i Wioletty Ogińskiej oraz Małgorzaty Miękczyńskiej.

Po występach można było oglądać wystawę oraz kiermasze z pracami osób niepełnosprawnych, a także posilić się przepysznym bigosem oraz ciastami.

Występ dzieci  z SP2 do obejrzenia w poniższej relacji  telewizji RegaTV (od 15 minuty):

http://www.youtube.com/watch?v=sIGZ_fXjF9o&feature=youtu.be

Galeria:

 

Przebojowe Boom-Boomy!

 Zapraszamy do obejrzenia klipu zespołu Boom-Boomy do piosenki „Lato, lato". Grupa powstała z inicjatywy muzyka, Piotra Adamczyka, który od kilku lat wyszukuje w Świdwinie wokalne talenty. Stworzył zespół sakralny Unisono, który odnosił sukcesy na przeglądach muzyki religijnej, a kolejnym jego pomysłem jest dziecięca grupa wokalna, która będzie wykonywała przebojową muzykę pop. I tak powstały Boom Boomy, zespół składający się z 12 dzieci, głównie z uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 oraz gimnazjalnych absolwentów Dwójki. Skład uzupełniają 3 dziewczynki z SP1. Pierwsza piosenka nosi tytuł „Lato, lato". Muzykę napisał Piotr Adamczyk, słowa Arkadiusz Zych. Utwór zarejestrowano w profesjonalnym studiu Radia Koszalin, a zmiksowano go w studiu nagraniowym w Warszawie. Niedawno, podczas próby grupy w świdwińskim zamku zrealizowano również klip, który można już obejrzeć na you tube (link zamieszczamy poniżej). Lato już wkrótce, zatem grupa zamierza intensywnie promować piosenkę. - Chcielibyśmy, aby znalazła się na playlistach rozgłośni radiowych specjalizujących się w muzyce pop - mówi Piotr Adamczyk. - W planach mamy także wspólne koncerty z innymi zespołami. Sezon letni będzie swoistym sprawdzianem. Jeśli ten pomysł „chwyci", to być może nagramy płytę. Grupę Boom-Boomy będzie można zobaczyć na żywo w Świdwinie podczas imprez z okazji majówki - 2 maja na podzamczu.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AVTtWX_mtXo

 Autor powyższego plakatu: Ireneusz Litzbarski. Fotografia o dużej rozdzielczości:

http://www.flickr.com/photos/94791180@N06/8685059075/sizes/o/in/photostream/

 

KLIKAJMY NA YOUTUBE "FAJNE". DAJMY IM SZANSĘ NA SUKCES! :)

 

Kilka innych wersji piosenki w wersji audio oraz zapis audycji w Radio Koszalin dostępne po otwarciu linku:

 https://soundcloud.com/boomboomy-music

                                                                                                                  (fot. Archiwum Radia Koszalin)

Artykuł w "Głosie Koszalińskim" o naszych młodych talentach:

http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130330/POWIAT05/130329519


 

Dzień Ziemi  

 

Program i tematykę kolejnych obchodów polskiego Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska. Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2013 roku związane są z  realizacją ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym  pt. „Elektroodpady - proste zasady”.

Wiemy, że ochrona środowiska zaczyna się od prostych działań i entuzjazmu  młodych ludzi, którzy pragną dowiedzieć się, jak należy postępować na co dzień, aby jak najmniej szkodzić Ziemi i żyć w zgodzie z naturą.  Dlatego od wielu lat podejmujemy różne inicjatywy, których celem jest aktywizacja uczniów do prac na rzecz  ochrony przyrody.

Z okazji Dnia Ziemi w naszej szkole został zorganizowany konkurs ekologiczny dla klas V oraz quiz ekologiczny dla klas młodszych, w którym uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Dzieci brały także  udział w konkursie plastycznym o tematyce związanej z ochroną środowiska, oglądały filmy, uczestniczyły w pogadankach o tematyce ekologicznej. Uczestniczyły też podczas przerw w karaoke ucząc  się piosenek o tematyce ekologicznej.

Realizując ideę, iż dbałość o piękne otoczenie szkoły jest ważnym elementem działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, przeprowadziliśmy akcję upiększania naszego otoczenia, dzięki czemu przyszkolny ogródek wzbogacił się w nowe okazy roślin.  (bf)

Galeria

 

Dzień otwarty

 

10 kwietnia 2013 r. w godzinach popołudniowych odbył się w naszej szkole „Dzień otwarty", zorganizowany głównie z myślą o przyszłych uczniach "Dwójki" oraz ich rodzinach.

Spotkanie rozpoczęła pani wicedyrektor Józefa Hawraniak, która serdecznie przywitała przybyłych i zaprosiła na scenę dzieci z koła teatralnego pani Anny Mareckiej. Uczniowie klasy pierwszej w aktorskiej interpretacji zaprezentowali znane wiersze dla dzieci, takie jak: „Rzepka” czy „Słoń Trąbalski”. O oprawę muzyczną części artystycznej spotkania zadbał p. Robert Uss, pod kierunkiem którego uczniowie ze szkolnego chóru zaśpiewali przygotowane na tę okazję piosenki o szkole. Z pięknymi piosenkami wystąpiła także grupa mieszana z klas drugich. Jednocześnie podczas występów można było śledzić prezentację multimedialną, która przedstawiała codzienne życie „Dwójki”.

Po programie artystycznym nadszedł czas na upragniony moment – zwiedzanie szkoły. A było co oglądać! Panie Aneta Mrowińska, Anna Oleńczuk i Anna Brączyk „porwały” dzieci do „wesołych pociągów”, które pomknęły korytarzami szkoły. Najpierw dzieci zobaczyły klasy młodszych uczniów, następnie: świetlicę szkolną o wdzięcznej nazwie „Bajkowe studio”. Potem kolejno mijały i zwiedzały nowocześnie wyposażoną salę komputerową, pracownię językową, bibliotekę z czytelnią multimedialną i szatnię. Nie można było ominąć sali gimnastycznej, a także niedawno otwartego gabinetu stomatologicznego. Na koniec dzieci zagościły w kolorowych salach, w których najmłodsi uczniowie chętnie spędzają czas ucząc się i bawiąc. Sala zabaw „Radosna szkoła” to miejsce, w którym dzieci na wiele różnych sposobów aktywnie i twórczo bawią się.

W tym czasie rodzice wysłuchali prelekcji pani Elżbiety Gasek, pedagoga i logopedy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pani dyrektor poradni Bogumiły Pawlik.

Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze. Dzieci mogły zajrzeć do każdego kąta swojej przyszłej szkoły, a rodzice poznać przyszłe wychowawczynie i nauczycieli swoich pociech. Zadbano także o słodki akcent i pamiątkowy drobiazg dla najmłodszych.

Na koniec warto dodać, że nasza szkoła jest miejscem przyjaznym uczniom. Jej budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych - posiada podjazdy i windę. Dzieci mają zapewnioną opiekę logopedyczną i fizykoterapeutyczną. Szkoła posiada salę do gimnastyki korekcyjnej,

Niewątpliwie wielkim atutem naszej szkoły jest jej położenie pośród przyrody, co zachęca do częstej i bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu. Z tyłu szkoły znajdują się dwa boiska o utwardzonej nawierzchni i jedno trawiaste.

Ponadto szkoła oferuje swoim uczniom wiele zajęć dodatkowych, dzięki którym mogą oni nie tylko rozwijać swoje zainteresowania, ale także pracować nad poprawą wszechstronnego rozwoju (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, przedmiotowe, wyrównawcze, krajoznawczo-turystyczne i inne).

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ul. Armii Krajowej 19, w godz. 8.00-14.00, tel. (094) 365 22 34. 

Zdjęcia ze spotkania

 

Święto Szkoły

 

„Kolejne ...lecie Dwójki” - pod tym hasłem 15 marca 2013 r. obchodziliśmy Święto Szkoły. Był to uroczysty dzień dla całej społeczności uczniowskiej, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. 
Tego dnia nie odbyły się lekcje, tylko każda klasa pod kierunkiem wychowawcy miała zajęcia wychowawczo – patriotyczne w swojej Sali, urozmaicone konkursami, słodkim poczęstunkiem i rozmowami na temat urodzin szkoły. Punktem kulminacyjnym obchodów był uroczysty montaż słowno – muzyczny o godz. 10:00 w wykonaniu uczniów klas drugich, przygotowany pod kierunkiem wychowawców: Barbary Kuryło – Czerendy, Beaty Wachowiak i Beaty Kopaczewskiej oraz chóru szkolnego pod kierunkiem Roberta Ussa. Uroczystość rozpoczął przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Babulewicz okolicznościowym przemówieniem, w czasie którego powitał dyrekcję szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów i rodziców. Następnie uczniowie klas drugich recytowali okolicznościowe wiersze, śpiewali piosenki o szkole, a chór szkolny urozmaicił występy przepięknymi piosenkami o przyjaźni oraz wyśpiewał piosenkę „Dwójka to najpiękniejsze słowo świata…”. Program artystyczny trwał około pół godziny. Na koniec występu dzieci z klas drugich zadedykowały szkole oraz wszystkim zebranym wiersz autorstwa nauczycielki z naszej szkoły – Pani Anety Mrowińskiej:

Szkoło! Choć czasem na Ciebie narzekamy,
Bo trzeba uczyć się pilnie całe ranki,
Lecz wiedz, że z sentymentem wspominamy
Czasy, gdy czytaliśmy pierwsze czytanki!

Życzymy Ci, Szkoło, w dniu Twojego święta,
By każdy uczeń o Tobie pamiętał
I dziś już doceniał trud nauczycielski,
Przepełniony troską i miłością wielką.

Przyrzekamy także, w co bardzo wierzymy,
Że Twoje marzenia w przyszłość spełnimy
I pasje nasze tutaj rozwijane
Będą zawsze w nas pielęgnowane.

Talenty szkolne, których mamy wiele,
Wyznaczą nam długodystansowe cele,
A wsparte wiedzą - nadzieję taką mamy -
Dodadzą nam skrzydeł! Przyszłość swą wygramy!  

Po uroczystej akademii głos zabrał samorząd uczniowski. Odbyło się z rozstrzygnięcie dwóch konkursów:  „Cichy Bohater” i „Góra Grosza”. W konkursie „Cichy bohater” wyróżniono uczniów, którzy odznaczają się wrażliwością i empatią, chętnie niosących pomoc innym. Najwięcej głosów społeczności uczniowskiej otrzymali: Zuzia Bilińska z klasy II b, Olek Tomal z II b i Wiktor Balcer z III a. W konkursie „Góra Grosza” w naszej szkole I miejsce zajęła klasa II a (wych.B.Kuryło-Czerenda), II miejsce przypadło grupie „0 d” (wych.Ż.Dzik/A.Brączyk), natomiast na III miejscu znalazła się klasa I c (wych.U.Ochnio).

 Innymi działaniami towarzyszącymi Świętu Szkoły była wystawa prac plastycznych uczniów klas 0-3, przygotowana pod kierunkiem wychowawców tychże klas. Z kolei uczniowie klas 4-6 pod kierunkiem Pań polonistek: Moniki Wieczorek i Klaudii Hanasz, napisali wiersze o szkole. Zebrane utwory są tak ładne, różnorodne i ciekawe, że można by z nich wydać tomik wierszy o „Dwójce” (w związku z tym poszukujemy sponsora, który pomoże zrealizować to przedsięwzięcie).

                                                                                                                      Barbara Kuryło- Czerenda

 

Zdjęcia ze Święta Szkoły:

 

ZIMOWA UKŁADANKA

 

W poniedziałek 17 grudnia 2012 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 2 odbyło się piękne, prawie półtoragodzinne przedstawienie pt. „Zimowa układanka”. Spektakl przygotował Teatr Wariete z Poznania. Dzięki Fundacji Muszkieterów w ramach kampanii „Konwój Muszkieterów 2012” sztukę bezpłatnie obejrzeli uczniowie 15 placówek oświatowych w Polsce, w tym uczniowie świdwińskiej Dwójki.

Fabuła, osadzona we współczesności, wzbogacona urozmaiconą i barwną dekoracją, przedstawia dwoje dzieci, które w pewien deszczowy dzień nudzą się w domu. W końcu postanawiają się pobawić. Robią przedstawienie jasełkowe z wykorzystaniem rozmaitych zabawek: klocków, dużego misia (Herod), lalek (Józef i Maryja), piesków pluszowych (Trzej Królowie).

Aktorzy śpiewają,  przebierają się też za różne postacie, zaskakują młodych widzów ciągłą zmiennością, tchną radością i optymizmem. W drugiej części artyści zaprosili dzieci do zabawy (układania z ogromnych klocków bałwanka i choinki). Na koniec rozdali wszystkim dzieciom po cukierku, a wychowankom świetlicy przekazali maskotkę-misia i zestaw gier.

Nasi podopieczni chętnie uczestniczyli w przedstawieniu, brali udział w konkursach i żywiołowo reagowali na grę aktorów. Ta ciekawa i pełna magii jasełkowa historia bardzo spodobała się dzieciom, dostarczyła im  niezapomnianych przeżyć i wprowadziła w miły, bożonarodzeniowy nastrój.

Czujemy się wyróżnieni i gorąco dziękujemy organizatorom, zwłaszcza panu Krzysztofowi Prochera, prezesowi Intermarche Świdwin.    

                                                                                                                 Społeczność SP2  

                                                                                                                                                                                         


                           

 Rzeczpospolita znowu wolna!

 

W niedzielny wieczór 11 listopada 2012 r. w Świdwinie uroczyście obchodzono 94. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W obchodach uczestniczyła także 10 - osobowa delegacja uczniów i nauczycieli z naszej szkoły, wraz z pocztem sztandarowym.

O godz. 18. w kościele mariackim odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej uroczystości na Placu Konstytucji 3 Maja.

Następnego dnia w auli naszej odbył się uroczysty apel poświęcony temuż wydarzeniu. Uczestniczyła w nim cała społeczność szkolna.

Zgromadzeni obejrzeli ponad półgodzinny montaż słowno-muzyczny, na który złożyły się wiersze, pieśni i informacje historyczne związane z utratą niepodległości, zaborami, zrywami narodowowyzwoleńczymi, aż po upragniony rok 1918. Przekaz wzbogaciły barwne stroje stylizowane na bohaterów z prezentowanej epoki, dekoracja sceny, a także liczne rekwizyty. Równocześnie obok sceny prezentowany był pokaz multimedialny przedstawiający najbardziej znane i najpiękniejsze miejsca naszej ojczyzny. Apel dostarczył wielu informacji nt. niełatwych losów Polaków od II połowy XVIII wieku, pokazał jednocześnie optymistyczny wymiar cierpienia naszych przodków. W programie pojawiły się także akcenty związane ze współczesnym patriotyzmem.

Ciekawa, dobrze przemyślana "lekcja historii”, podana w przystępnej formie bardzo podobała się zarówno zgromadzonym uczniom, jak i nauczycielom oraz pani dyrektor, która ciepło podsumowała występ i w ważnych słowach pogłębiła patriotyczny charakter tego świątecznego spotkania.

Apel przygotowali uczniowie klas Va pod kierunkiem p. Klaudii Hanasz i p. Marii Odyniec oraz chór szkolny skupiający dzieci z klas IV-VI, prowadzony przez p. Roberta Ussa.  

  

       

 


 

 PASOWANIE NA UCZNIA „DWÓJKI”

 

                                                                                "Dzień to ważny jest szalenie,

                                                                                 Dziś złożymy przyrzeczenie!”

28 września 2012 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Pierwszoklasiści w obecności dyrektora, wychowawców, kolegów z zerówek, a także rodziców oraz zaproszonych gości złożyli następującą rotę:

 „Ślubuję uroczyście:

- Będę starał się być dobrym i uczciwym,

- Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców,

- Będę się uczył tego, co piękne i mądre,

- Będę kochał i czcił swoja Ojczyznę,

- Chcę wyrosnąć na dobrego obywatela naszej Ojczyzny – Rzeczpospolitej Polskiej”.

 

Po ślubowaniu pani dyrektor Magdalena Bujakowska pasowała wszystkich pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Świdwinie. 

Swe życzenia i gratulacje złożyli dzieciom m.in. kierownik wydziału oświaty przy Urzędzie Miasta p. Bogdan Wachowiak, przewodnicząca Rady Powiatu p. Danuta Malitowska , przedstawicielka prezydium Rady Rodziców p. Anna Wójcik, radna Rady Miasta p. Mirosława Lemańczyk oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. 

Pani Dyrektor, życząc pierwszakom wielu sukcesów, wspomniała, iż do grona społeczności szkolnej włączone zostały również dzieci z oddziału przedszkolnego i klas zerowych. Pierwszoklasiści dobrze zdali swój egzamin, pięknie prezentując zgromadzonym swój program artystyczny.

Goście natomiast przekazali pierwszakom wiele prezentów, ponadto każde dziecko dostało pamiątkę w formie dyplomu ślubowania i legitymację szkolną. Rodzice z kolei wręczyli dzieciom paczuszki ze słodyczami. Upominki nowym uczniom przygotowali także p. Danuta Malitowska, p. Elżbieta Wielgosz, Burmistrz Świdwina oraz Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców.

Po uroczystości, którą prowadziła p. wicedyrektor Józefa Hawraniak, dzieci wraz z rodzicami udali się do domów, by dalej świętować.

To był wyjątkowy dzień nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców, którzy ze wzruszeniem uczestniczyli w symbolicznym włączeniu swych pociech w poczet uczniów SP2.   

Pasowanie na zdjęciach:

 

Śmigłowcem na ratunek!

 

10 września na terenie naszej szkoły odbyły się ćwiczenia kryzysowe „Ratunek 12”, które miały na celu sprawdzenie gotowości zarządzania kryzysowego oraz odpowiednich służb do ratowania osób w trudnych warunkach.

Najpierw nastąpiła próbna ewakuacja uczniów i pracowników, następnie pojawili się policjanci i strażacy, w końcu przyleciał helikopter, którego zadaniem było przetransportowanie rannego z dachu sali gimnastycznej. Tego zadania nie udało się jednak wykonać, zatem nastąpiła zmiana planów i ostatecznie helikopter podjął go ze stadionu miejskiego. 

Specjalnie dla uczniów przeprowadzono pokaz tresury i umiejętności psa policyjnego.

W ćwiczeniach uczestniczyły organy powiatowego i gminnego systemu zarządzania kryzysowego oraz struktury reagowania kryzysowego.

Zdjęcia z akcji

  

"Sprzątanie Świata 2012"

 

"Sprzątanie Świata" to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Akcja "sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co rokurośnie. W Australii akcja odbywa się w marcu. Koordynatorem jest organizacja społeczna Clean up Australia. W Polsce „sprzątanie świata” zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

Hasło przewodnie tegorocznej akcji to „Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę." Przyłączyli się do niej także uczniowie świdwińskich szkół, którzy uczestniczyli w pogadankach i tworzeniu gazetek na temat związany z akcją. Rozmawiali o ekologicznym stylu życia i przyszłości naszej planety. Poszczególne klasy – zaopatrzone w worki i rękawiczki – sprzątały wybrane wraz z wychowawcami fragmenty miasta. Akcja została omówiona i podsumowana przez uczestników akcji, dzięki czemu dzieci mają świadomość, że Sprzątanie Świata to nie tylko jednorazowa akcja, ale przede wszystkim codzienny nawyk dbałości o środowisko. Na zdjęciach uczniowie klasy IV b, którzy podczas spaceru ulicami Zawadzkiego, Brawo, E.Gierczak i odcinka ul. Popiełuszki z nazbierali aż 8 worków rozmaitych odpadów, głównie plastikowych! Akcja przeprowadzona w zabawowej, integrującej klasę formie dostarczyła dzieciom wiele radości i satysfakcji ze spełnienia dobrego uczynku. Uczniowie zadeklarowali troskę o porządek na swoich ulicach, osiedlach i w całym mieście. Jednak akcja pokazała, że nie wszyscy mieszkańcy dobrze czują się w czystości…

 

 

Znów razem w szkolnych ławkach

 

Przybyłych tego dnia do auli uczniów, pracowników szkoły, rodziców i zaproszonych gości serdecznie powitała pani dyrektor Magdalena Bujakowska, życząc wszystkim bardzo udanego roku. Swoje życzenia i ciepłe słowa do społeczności szkolnej skierowali także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Urzędu Miasta. 
W części artystycznej w tematykę roku szkolnego wesołymi wierszami i piosenkami wprowadziły nas dzieci z klasy IV b, przygotowane przez p. Wiolettę Ogińską oraz chór pod kierunkiem p. Roberta Ussa. Z kolei uczniowie klasy VI b, pod przewodnictwem p. Marii Odyniec, przypomnieli dramatyczne wydarzenia z września 1939 roku. 
Po apelu wszyscy uczniowie udali się do klas na pierwsze spotkania z wychowawcami.

Wszystkim naszym uczniom oraz wychowankom życzymy udanego roku - pełnego mądrości, sukcesów, codziennych odkryć i niezapomnianych wrażeń ! 

 


Podziel się na mediach społecznościowych